Tekst:
English
Stor tekststørrelse

The Norwegian Motor Insurers’ Bureau

TFF - Trafikkforsikringsforeningen

Trafikkforsikringsforeningen (TFF) tar seg av sentrale oppgaver innenfor motorvogntrafikk.

 

Skadetilfeller

TFF har bl.a. ansvar for skader forvoldt av ukjente, uforsikrede og utenlandske motorvogner. Er du blitt utsatt for slik skade, kontakt Crawford & Company som utfører skadebehandlingen på vegne av TFF.

Kontaktinformasjon ved skade fra og med 01.01.2014:

TFF c/o Crawford & Company AS
Postboks 133
1300 Sandvika

E-post:
Telefon: 21 56 64 98
Faks: 67 55 25 01

 

Kontaktinformasjon ved skade meldt til og med 31.12.2013:

TFF c/o Van Ameyde Norway AS
Postboks 865 Sentrum
0104 Oslo

E-post:
Telefon: 46 97 86 30
Faks: 22 00 20 10


Spørsmål om forsikringsselskaper for utenlandske kjøretøyer