Tekst:
English
Stor tekststørrelse

The Norwegian Motor Insurers’ Bureau

TFF - Trafikkforsikringsforeningen

Trafikkforsikringsforeningen (TFF) tar seg av sentrale oppgaver innenfor motorvogntrafikk.

 

Skadetilfeller

TFF har bl.a. ansvar for skader forvoldt av ukjente, uforsikrede og utenlandske motorvogner. Er du blitt utsatt for slik skade, kontakt Crawford & Company som utfører skadebehandlingen på vegne av TFF.

Kontaktinformasjon ved skade:

TFF c/o Crawford & Company AS
Postboks 133
1300 Sandvika

E-post:
Telefon: 21 56 64 98
Faks: 67 55 25 01

 
Spørsmål om forsikringsselskaper for utenlandske kjøretøyer