Husk lovpålagt ansvarsforsikring

Gå til hovedinnhold

Husk lovpålagt ansvarsforsikring

Bil på fjellvei. Foto.
Foto: Mikkel Bigandt/Adobe Stock

Med en gang du skaffer deg bil, motorsykkel, elsparkesykkel eller andre kjøretøyet, må du huske å ha forsikringen i orden. 

Alle registrerte kjøretøy må ha lovpliktig ansvarsforsikring – uansett om kjøretøyet er i bruk eller ikke. Hvis du kjører på noen og mangler bilforsikring, kan du bli økonomisk ansvarlig for ulykken. Kjøretøy som ikke er registreringspliktig skal være forsikret når de er i bruk eller parkert på gate, vei eller annet sted som er tilgjengelig for folk flest.

Uforsikret?

Ansvarsforsikringen dekker skade på andres kjøretøy, bygninger og gjenstander. Den dekker også eventuelle skader på alle personer som er involvert i en trafikkulykke.

  • Du må selv betale erstatningsbeløpet dersom kjøretøyet ditt er uforsikret og har gjort skade
  • Du kan bli skyldig i flere millioner kroner ved store, omfattende skader og personskader
  • Husk at beløpene kan bli betydelige selv ved små skader
  • Det er straffbart å bruke eller kjøre en motorvogn som ikke er forsikret

På min side kan du se om ditt/dine kjøretøy er forsikret.

Uforsikrede får gebyr

Eiere av registreringspliktige kjøretøy uten forsikring må betale gebyr hver eneste dag kjøretøyet er uforsikret. For personbiler er gebyret 150 kroner per dag. Hensikten med gebyret er å få flere til å kjøpe lovpålagt forsikring. Her kan du lese mer om gebyret for uforsikrede kjøretøy.

Avregistrering

Du kan avregistrere kjøretøyet ditt dersom du ikke skal bruke det eller ikke har mulighet til å betale ansvarsforsikringen. Husk at forsikringen opphører automatisk når du avregistrerer og at det er straffbart å bruke bilen uten forsikring

For å avregistrere bilen kan du levere skiltene på en trafikkstasjon som har en skiltluke. Sjekk på forhånd om trafikkstasjonen har en skiltluke. Det står under "Kjekt å vite på forhånd". Fra 12. september 2022 kan du avregistrere på nett. Les mer om dette her.

Fakta

  • Hvis du eier et registrert kjøretøy, må du ha forsikringen i orden. Det er lovpålagt (Bilansvarslova §15).
  • Merk at norskregistrerte kjøretøy skal være forsikret i et forsikringsselskap som er medlem av Trafikkforsikringsforeningen: www.tff.no/medlemmer (Forskrift om trafikktrygd m.v. §1a).
  • Skader som blir gjort med uforsikrede kjøretøy, dekkes av Trafikkforsikringsforeningen (Bilansvarslova §10). 
  • Trafikkforsikringsforeningen krever så tilbake erstatningsbeløpet fra den uforsikrede kjøretøyeieren (regress) (Bilansvarslova §13). 
  • Det er straffbart å bruke eller kjøre en motorvogn som ikke er forsikret (Bilansvarslova § 16)