Konsekvensene ved å være uforsikret

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Konsekvensene ved å være uforsikret

Alle registrerte kjøretøy skal ha gyldig ansvarsforsikring - uansett om kjøretøyet er i bruk eller ikke. Det er lovpålagt etter bilansvarsloven §15. 

Det er eieren av kjøretøyet som er ansvarlig for at kjøretøyet er forsikret. De som mangler lovpålagt ansvarsforsikring på kjøretøyet sitt blir holdt økonomisk ansvarlig for skader som oppstår ved en trafikkulykke. Uten forsikring må eieren i etterkant tilbakebetale erstatningen som de skadelidte får gjennom Trafikkforsikringsforeningen. Ved alvorlige personskader kan beløpet komme på flere millioner kroner, og kan ruinere økonomien til eieren av det uforsikrede kjøretøyet.

min side kan du se om ditt/dine kjøretøy er forsikret.


Eiere av et registrert kjøretøy uten gyldig forsikring, får et gebyr for hver dag kjøretøyet er uforsikret. Dette ble vedtatt av Stortinget i desember 2017. Formålet med gebyret er å motivere uforsikrede til å kjøpe lovpålagt forsikring. Her kan du lese mer om gebyret for uforsikrede kjøretøy.

Fakta

Skader som blir gjort med uforsikrede kjøretøy, dekkes av Trafikkforsikringsforeningen.

Trafikkforsikringsforeningen krever så tilbake erstatningsbeløpet fra den uforsikrede kjøretøyeieren (regress).