Gebyr for uforsikrede kjøretøy

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Gebyr for uforsikrede kjøretøy

Faktura
Foto: Thomas Brun/NTB

Hvis du eier et registrert kjøretøy uten gyldig ansvarsforsikring, får du et gebyr for hver dag kjøretøyet er uforsikret. 

Du kan unngå gebyr ved å kjøpe forsikring eller avregistrere kjøretøyet. 

Forsikringsplikt

Alle registrerte kjøretøy skal ha forsikring (ansvarsforsikring) - uansett om kjøretøyet er i bruk eller ikke. Det er lovpålagt etter bilansvarsloven §15, og det er eieren av kjøretøyet som er ansvarlig for at kjøretøyet er forsikret.

Merk at norskregistrerte kjøretøy skal være forsikret i et forsikringsselskap som er medlem av Trafikkforsikringsforeningen: https://www.tff.no/medlemmer/

De som mangler lovpålagt ansvarsforsikring på kjøretøyet sitt risikerer å bli holdt økonomisk ansvarlig for skader som oppstår ved en trafikkulykke. Uten forsikring må eieren i etterkant tilbakebetale erstatningen som de skadelidte får gjennom Trafikkforsikringsforeningen. Ved alvorlige personskader kan beløpet komme på flere millioner kroner. 

På min side kan du se om dine kjøretøy er forsikringspliktige, og om de er forsikret i henhold til TFFAuto.

 

Hva betyr dette for deg?

Hvis du ikke har forsikret kjøretøyet ditt, får du et gebyr fra Trafikkforsikringsforeningen (Forskrift om gebyr for uforsikret motorvogn). Se satsene her.

I tillegg til gebyret kreves det inn en trafikkforsikringsavgift til staten (tidligere årsavgift). 

Dersom gebyret og trafikkforsikringsavgiften ikke betales, vil det til slutt gå til inkasso.

 

Hvordan kan du unngå gebyr?

  • Skaff deg forsikring
  • Har du fått brev om at du ikke har gyldig forsikring, men mener at dette er feil, må du kontakte forsikringsselskapet ditt
  • Hvis kjøretøyet ditt ikke er i bruk eller ikke i kjørbar stand, kan du levere inn skiltene til Statens vegvesen. Dersom kjøretøyet kun er i bruk deler av året, må det likevel avskiltes for tiden det ikke er i bruk for å unngå å betale forsikring. Skiltene oppbevares gratis på trafikkstasjonen i seks måneder
  • Hvis du mener at kjøretøyet allerede er avregistrert eller vraket, må du kontakte Statens vegvesen for å unngå gebyr
  • Står du oppført med et kjøretøy som er stjålet, bør du kontakte politiet og sikre at det er meldt stjålet for å unngå fremtidig gebyr
  • Har du solgt kjøretøyet, må du passe på at korrekt salgsmelding har blitt innlevert

 

Kjøretøygruppe     Gebyrsats

Moped, traktor, motorredskap, veterankjøretøy 

50

Personbil, varebil, campingbil, beltebil, motorsykkel, beltemotorsykkel (snøscooter)

150

Buss, lastebil

250

Bakgrunn for gebyret

Fram til gebyrordningen trådte i kraft 01.03.2018 ble alle kostnader som TFF ble påført når ukjente eller uforsikrede kjøretøy gjorde skade, finansiert av forsikringsselskapene. Forsikringsselskapene på sin side fikk dekket disse kostnadene via forsikringsinnbetalingene fra sine kunder.

I 2017 var over 3% av alle forsikringspliktige kjøretøy i Norge uforsikret. I Sverige, som har hatt en tilsvarende gebyrordning siden 1970-tallet, er under 1% av kjøretøyene uforsikret.

Gebyrordningen ble vedtatt av Stortinget 15.12.2017. Gebyret skal motivere eierne av uforsikrede kjøretøy til å kjøpe lovpålagt forsikring (ansvarsforsikring for kjøretøy). Trafikkforsikringsforeningen krever inn gebyret, og innbetalte gebyr vil gå til å dekke skadene forvoldt av uforsikrede og ukjente kjøretøy (bilansvarslovens § 10). 

 

Les mer om kjøretøy, forsikringsplikten og salgsmeldinger hos Statens Vegvesen

Statens vegvesen kan du kontakte på www.vegvesen.no

Les om gebyret i forslag til Statsbudsjett (se spesielt kapittel 10.6.8 og og kapittel 15)

Mer informasjon om gebyret fra regjeringens nettsider

Høringsnotat om gebyrordningen

Fakta om gebyret

• Alle som eier et registrert kjøretøy er forpliktet til å ha gyldig forsikring – uavhengig om kjøretøyet benyttes eller ikke. 

 • Fra 1. mars 2018 påløper et gebyr til eieren for hver eneste dag kjøretøyet er uforsikret. 

 • Formålet med gebyret er å motivere uforsikrede til å tegne lovpålagt forsikring.

 

Logg inn på min side

Logg inn på våre sider og se hvilke kjøretøy du står oppført som eier av i motorvognregisteret og hvor de er forsikret.