Informasjon

Gå til hovedinnhold

Informasjon

Tiltrådte selskaper - bransjenorm

Følgende selskaper har tiltrådt bransjenormen for opphør av trafikkforsikring: DNB Forsikring AS Eika Forsikring AS Frende Skadeforsikring AS Gjensidige Forsikring ASA Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig KLP Skadeforsikring AS KNIF Trygghet Forsikring AS Landbruksforsikring AS Ly Forsikring AS Møretrygd Gjensidig Forsikring NEMI Forsikring ASA OBOS Skadeforsikring AS Os...

EUs motorvogndirektiver

Blir du påkjørt i et EU- eller EØS-land, slipper du nå å forholde deg til bileierens forsikringsselskap på et annet språk. Du kan snakke med selskapets representant i Norge, på norsk. Erstatningsoppgjøret håndteres også i Norge.

Forsikringsplikt for motorvogner

Fra 1. januar 2021 ble reglene i bilansvarslova endret. Dette innebærer at nå vil også skader som lovlig uregistrerte kjøretøy gjør på lukket område omfattes av bilansvarslova. 

Rekordmange skaffer seg lovpålagt bilforsikring

Det er flere registrerte kjøretøy enn noen gang her i landet, og rekordmange sørger for å ha den lovpålagte forsikringen i orden. Nesten 28 000, eller under 0,7 prosent av kjøretøyene, mangler nå ansvarsforsikring, viser tall fra Trafikkforsikringsforeninge...

Biler på motorvei. Foto.
Foto: Thomas Brun/NTB