Informasjon

Gå til hovedinnhold

Informasjon

Tiltrådte selskaper - bransjenorm

Følgende selskaper har tiltrådt bransjenormen for opphør av trafikkforsikring: DNB Forsikring AS Eika Forsikring AS Frende Skadeforsikring AS Gjensidige Forsikring ASA Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig KLP Skadeforsikring AS KNIF Trygghet Forsikring AS Landbruksforsikring AS Ly Forsikring AS Møretrygd Gjensidig Forsikring NEMI Forsikring ASA OBOS Skadeforsikring AS Os...

EUs motorvogndirektiver

Blir du påkjørt i et EU- eller EØS-land, slipper du nå å forholde deg til bileierens forsikringsselskap på et annet språk. Du kan snakke med selskapets representant i Norge, på norsk. Erstatningsoppgjøret håndteres også i Norge.

Skadebehandling

Trafikkforsikringsforeningen (TFF) har bl.a. ansvar for skader forvoldt av kjøretøy som er: u kjente u forsikrede u tenlandske Ukjente Dersom du har fått en skade på din faste eiendom (gjerde, postkassestativ etc), kan du være berettiget til erstatning for ditt økonomiske tap fra TFF.   Har du blitt skadet av en ukjent motorvogn og personskaden medfører et økonomisk tap, kan...

Trafikkforsikringsavgift

Årsavgiften er erstattet med en trafikkforsikringsavgift til staten. Dette gir større fleksibilitet for deg som eier av et kjøretøy.

Illustrasjonsfoto. Foto.

Melding om skade på rein

Etter bilansvarslovens § 10 annet ledd, har reineier krav på erstatning også når rein skades av ukjent motorvogn.

Oppslag på utenlandske reg.numre

Du kan selv slå opp på registreringsnummer i en del land, og få opplyst hvilket forsikringsselskap vedkommende kjøretøy er forsikret i. Bosnia (BIH) Bulgaria (BG) Danmark (DK) Estland (EST) Finland (FIN) Hviterussland (BY) Kroatia (HR)   Latvia (LV)  Litauen (LT) Polen (PL) Romania (RO) Slovakia (SK) Slovenia (SLO)   Sverige (S) Tsjekkia (CZ) Tyskland (D)     (skjema - se...

Grenseforsikring

Motorvogner som skal benyttes i Norge må ha en trafikkforsikring som dekker ansvaret etter bilansvarsloven.

Her kreves det Grønt Kort

Grønt kort er et internasjonalt forsikringskort som bekrefter at du har gyldig ansvarsforsikring på kjøretøyet ditt.   Her er en oversikt over land hvor det kreves/ikke kreves Grønt Kort. Vi anbefaler likevel å ha med Grønt Kort til land i Sør-Europa selv o...

Grønt Kort
Foto: Thomas Brun/NTB

Gebyr for uforsikrede kjøretøy

Hvis du eier et registrert kjøretøy uten gyldig ansvarsforsikring, får du et gebyr for hver dag kjøretøyet er uforsikret.  Du kan unngå gebyr ved å kjøpe forsikring eller avregistrere kjøretøyet. 

Faktura
Foto: Thomas Brun/NTB

Kjøpe eller selge et kjøretøy?

Husk at med en gang du skaffer deg bil, motorsykkel, moped eller annet kjøretøy, må du huske å ha forsikringen i orden. Kontakt et forsikringsselskap før du kjøper kjøretøyet.

Salg og kjøp av bil mellom to privatpersoner
Foto: Thomas Brun/NTB

Kjøp forsikring

Alle registrerte kjøretøy må ha ansvarsforsikring. Det er eier av kjøretøyet sitt ansvar at dette er i orden.

Til deg som har fått gebyr

Du har fått gebyr fordi ditt kjøretøy har vært uforsikret i tre dager eller mer. Gebyret er løpende, og du bør derfor forsikre eller avregistrere kjøretøyet for å unngå at gebyret blir høyere. Du må betale gebyr frem til datoen for avregistrering eller frem til datoen du får forsikret kjøretøyet.  Gebyret er lovfestet i bilansvarslova § 17 a. Det følger av § 17 a at dersom e...

Statistikk

Antall uforsikrede - utvikling - ny   Kjøretøygrupper - kake   Utvikling uforsikrede fordelt på kjøretøygrupper

Har du fått SMS/e-post fra oss?

Trafikkforsikringsforeningen varsler automatisk forsikringstakere når det registreres i det nasjonale forsikringsregisteret for kjøretøy (TFFAuto) at: forsikringen er avsluttet kjøretøyet er uforsikret Varsel på SMS/e-post sendes kun dersom mobilnummer/e-post er registrert i TFFAuto. Spørsmål og svar ved mottatt varsel