Informasjon

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Informasjon

Færre uforsikrede siden nyttår

Tallet på uforsikrede bilister går nedover. Det viser tall fra Trafikkforsikringsforeningen (TFF). Det er 15 prosent færre uforsikrede siden nyttår, dermed er det nå rundt 97 000, eller 2,4 prosent uforsikrede kjøretøy i Norge. 

Tiltrådte selskaper - bransjenorm

Følgende selskaper har tiltrådt bransjenormen for opphør av trafikkforsikring: DNB Forsikring AS Eika Forsikring AS Frende Skadeforsikring AS Gjensidige Forsikring ASA Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig KLP Skadeforsikring AS KNIF Trygghet Forsikring AS Landbruksforsikring AS Ly Forsikring AS Møretrygd Gjensidig Forsikring NEMI Forsikring ASA OBOS Skadeforsikring AS Os...

EUs motorvogndirektiver

Blir du påkjørt i et EU- eller EØS-land, slipper du nå å forholde deg til bileierens forsikringsselskap på et annet språk. Du kan snakke med selskapets representant i Norge, på norsk. Erstatningsoppgjøret håndteres også i Norge.

SKADEBEHANDLING

Trafikkforsikringsforeningen (TFF) har bl.a. ansvar for skader forvoldt av motorvogner som er: - u kjente - u forsikrede - u tenlandske   Ukjente Dersom du har fått en skade på din faste eiendom (gjerde, postkassestativ etc), kan du være berettiget til erstatning for ditt økonomiske tap fra TFF.   Har du blitt skadet av en ukjent motorvogn og personskaden medfører et økonomi...

Trafikkforsikringsavgift

Fra 1. januar 2018 ble årsavgiften erstattet med en trafikkforsikringsavgift til staten. D ette gir større fleksibilitet for eiere av kjøretøy.

Illustrasjonsfoto. Foto.

Melding om skade på rein

Etter bilansvarslovens § 10 annet ledd, har reineier krav på erstatning også når rein skades av ukjent motorvogn.

Oppslag på utenlandske reg.numre

Du kan selv slå opp på registreringsnummer i en del land, og få opplyst hvilket forsikringsselskap vedkommende kjøretøy er forsikret i. Bosnia (BIH) Bulgaria (BG) Danmark (DK) Estland (EST) Finland (FIN) Hviterussland (BY) Kroatia (HR)   Latvia (LV)  Litauen (LT) Polen (PL) Romania (RO) Slovakia (SK) Slovenia (SLO)   Sverige (S) Tsjekkia (CZ) Tyskland (D)     (skjema - se...

Grenseforsikring

Motorvogner som skal benyttes i Norge må ha en trafikkforsikring som dekker ansvaret etter bilansvarsloven.

Her kreves det Grønt Kort

Oversikt over land hvor det kreves/ikke kreves Grønt Kort. Vi anbefaler likevel å ha med Grønt Kort til land i Sør-Europa selv om det ikke er påkrevet.

Gebyr for uforsikrede kjøretøy

Hvis du eier et registrert kjøretøy uten gyldig ansvarsforsikring, får du et gebyr for hver dag kjøretøyet er uforsikret.  Du kan unngå gebyr ved å kjøpe forsikring eller avregistrere kjøretøyet. 

Bilkrasj

Kjøp forsikring

Alle registrerte kjøretøy må ha ansvarsforsikring. Det er eier av kjøretøyet sitt ansvar at dette er i orden.

Om Trafikkforsikringsforeningen

Trafikkforsikringsforeningen (TFF) er et samarbeidsorgan for alle forsikringsselskapene i Norge som tilbyr ansvarsforsikring for kjøretøy (trafikkforsikring). Alle forsikringsselskap som tilbyr trafikkforsikring i Norge er etter loven pliktige til å være medlem av TFF. TFF sikrer oppgjør hvis skadevolder er ukjent, utenlandsk eller uforsikret.

Nedgang i antall uforsikrede

Tallet på uforsikrede kjøretøyeiere går nedover. Det viser tall fra Trafikkforsikringsforeningen (TFF). 

Graf_uforsikrede kjøretøy.
1. januar 2018 ble TFFs datasystem TFFAuto hovedkilde for forsikringsopplysninger på norskregistrerte kjøretøy.

Til deg som har fått gebyr

Du har fått gebyr fordi ditt kjøretøy har vært uforsikret i tre dager eller mer. Gebyret er lovfestet i bilansvarslova § 17 a. Det følger av § 17 a at dersom et kjøretøy ikke er forsikret etter bilansvarslova § 15 skal eieren betale gebyr til Trafikkforsikringsforeningen. Gebyret er løpende og du bør derfor forsikre eller avregistrere kjøretøyet for å unngå at gebyret blir...

Betydelig nedgang i antall uforsikrede

Tallet på uforsikrede kjøretøy har gått betydelig nedover siden årsskiftet. Det er nå ca. 59.500 biler og andre kjøretøy som mangler forsikring.  

45 000 kjøretøy fortsatt uforsikret

Mange bileiere, eiere av mopeder og andre kjøretøy har fortsatt ikke skaffet seg lovpålagt bilforsikring. Disse risikerer å bli gjeldsslaver dersom de skader andre mennesker i en ulykke.

Bil venter på grønt lys

Buying or selling a vehicle?

Remember to deliver the Notification of sale, and you as the buyer must insure the vehicle starting from the decision date. 

Notification of sale

The consequences of being uninsured

All registered vehicles must have valid liability insurance - regardless of whether the vehicle is in use or not. It is required by law pursuant to section 15 of the Motor Insurance Act.

Cars

Elektronisk

Reinskade - elektronisk skjema