Betydelig nedgang i antall uforsikrede

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Publisert:

Betydelig nedgang i antall uforsikrede

Tallet på uforsikrede kjøretøy har gått betydelig nedover siden årsskiftet. Det er nå ca. 59.500 biler og andre kjøretøy som mangler forsikring.  

Det innebærer at 1,5 prosent mangler forsikring, mot over 3 prosent sist høst.

Gebyr fra 1.mars

1. mars ble det innført en gebyrordning for å redusere tallet på uforsikrede bilister i trafikken her i landet. Stortinget har avgjort at alle som mangler lovpliktig forsikring på kjøretøyet sitt må betale et gebyr.

– Gebyrer sendes nå ut fortløpende. Enten må du ha bilen forsikret, eller avskilte den med en gang. Biler med skiltene på skal ha forsikringen i orden. Det burde være en unødvendig påminnelse å få gebyrkrav, sier Roger Stenseth, direktør i Trafikkforsikringsforeningen.

For eiere av personbiler er gebyret på 150 kroner hver eneste dag uten forsikring. Trafikkforsikringsforeningen står for selve innkrevingen.

Sjekk om kjøretøyet ditt er forsikret på www.tff.no/minside

 

Antall uforsikrede. Graf.

1. januar 2018 ble TFFs datasystem TFFAuto hovedkilde for forsikringsopplysninger på norskregistrerte kjøretøy.

 

Bilkjøp

For å unngå gebyr, må du som kjøper huske å forsikre bilen, eller kjøretøyet, fra og med den datoen selgeren har skrevet på salgsmeldingen.

– Husk å levere salgsmelding straks, aller helst bør det gjøres elektronisk.

Salgsmelding kan du ordne hos Statens Vegvesen

Du som kjøper bil må forsikre ditt nye kjøretøy med en gang, ellers får du gebyr, sier Stenseth.

 

Stor risiko

De som mangler lovpålagt ansvarsforsikring på kjøretøyet sitt risikerer å få store gjeldsproblemer hvis de kjører på og skader andre mennesker. Hvis det skjer en ulykke, blir eieren av det uforsikrede kjøretøyet holdt økonomisk ansvarlig for skader som oppstår. Uten forsikring må bileieren i etterkant tilbakebetale erstatningen som de skadelidte får gjennom Trafikkforsikringsforeningen.

Spørsmål og svar om gebyret (Hos TFF - Trafikkforsikringsforeningen)

 

Dette må du være klar over

  • Det er ulovlig å eie et registrert kjøretøy uten gyldig trafikkforsikring.
  • For å unngå gebyr må du enten forsikre eller avskilte kjøretøyet.
  • Allerede fra dag én blir det sendt ut varsel på sms og e-post til eierne av uforsikrede kjøretøy dersom vi har mobilnummer eller e-post til vedkommende.
  • Tre dager senere vil de som fremdeles står uten forsikring, få varsling og krav.
  • Dersom du ikke betaler gebyret vil TFF sende purringer og videresende kravet til inkasso. Et uforsikret kjøretøy vil kunne bli avskiltet ved en kontroll.
  • Merk at gebyret i seg selv ikke er en forsikring og at tidligere utstedte dagsgebyr ikke vil bli slettet ved tegning av forsikring.

 

Gebyrsats per døgn er:

Moped, traktor, motorredskap og veterankjøretøy: 50 kr

Personbil, varebil, campingbil, beltebil, motorsykkel, beltemotorsykkel og snøscooter: 150 kr

Buss og lastebil: 250 kr

https://www.tff.no/informasjon/sporsmal-og-svar-om-gebyret/