Bransjenorm - opphør av trafikkforsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bransjenorm - opphør av trafikkforsikring

Styret i TFF har bestemt i vedtak 23.11.2015 å innføre bransjenorm for opphør av trafikkforsikringer.

Bakgrunn

Det er fem primære årsaker til at trafikkforsikring skal avsluttes: Salg, avregistrering, vraking av kjøretøyet, at kjøretøyet er meldt stjålet eller ved selskapsbytte. Ved selskapsbytte foreligger det en bransjeavtale (ref FNH-rundskriv nr. 14/2007). Ved salg, avregistrering, vraking eller tyveri, opphører det opprinnelige forsikringsbehovet. I mange tilfeller er det i dag uklart for forsikringstaker hvordan dette skal håndteres. Dette kan føre til at forsikringen løper videre selv om behovet har opphørt og at en forsikring blir satt til opphør tilbake i tid. Dette fører blant annet til ekstra arbeid og påtatt risiko uten kompensasjon for forsikringsselskapene, samt dårligere samsvar mellom data i forsikringsselskapenes IT-systemer og sentrale systemer som TFFAuto og Autosys.

Formål

Normen skal bidra til fordeler for kundene, forsikringsselskapene og bransjen generelt:

a)      Bedre kundehåndtering ved at det ikke er tvil om når en trafikkforsikring opphører

b)      Effektivisering av forsikringsselskapenes interne prosesser ved at opphør av forsikringsavtaler kan automatiseres basert på meldinger fra Autosys

c)      Bedre datakvalitet ved at trafikkforsikringer blir meldt opphørt i TFFAuto på riktig tidspunkt

Virkeområde

Normen gjelder for forsikringer på kjøretøy som har lovpålagt plikt om ansvarsforsikring.