Tiltrådte selskaper - bransjenorm

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Tiltrådte selskaper - bransjenorm

Følgende selskaper har tiltrådt bransjenormen for opphør av trafikkforsikring:

DNB Forsikring AS

Eika Forsikring AS

Frende Skadeforsikring AS

Gjensidige Forsikring ASA

Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

KLP Skadeforsikring AS

KNIF Trygghet Forsikring AS

Landbruksforsikring AS

Ly Forsikring AS

Møretrygd Gjensidig Forsikring

NEMI Forsikring ASA

OBOS Skadeforsikring AS

Oslo Forsikring AS

Protector Forsikring ASA

Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig

SpareBank 1 Skadeforsikring AS

Storebrand Skadeforsikring AS

Troll Forsikring AS

Vardia Insurance Group ASA

AIOI Nissay Dowa Insurance Company of Europe v/Tennant Assuranse AS

Codan Forsikring A/S

If Skadeförsäkring AB

Tryg Forsikring A/S

W.R.Berkley Insurance Europe Limited

Zurich Insurance plc, Norway Branch

Euro Insurances Ltd.

International Insurance Company of Hannover SE

Lloyd’s c/o Liberty Syndicate 4472

Svenska Kommun Försäkrings AB

Zenith Insurance PLC

Norske skadeforsikringsselskap

Tiltrådt Bransjenorm

Kode

DNB Forsikring AS

07.01.2016

15,(71),(81)

Eika Forsikring AS

15.12.2015

 75

Frende Skadeforsikring AS

29.02.2016

40

Gjensidige Forsikring ASA

11.02.2016

49,(41),(78)

Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

11.01.2016

54

KLP Skadeforsikring AS

16.03.2016

67

KNIF Trygghet Forsikring AS

18.12.2015

80

Landbruksforsikring AS

08.01.2016

79

Ly Forsikring AS

21.12.2015

17

Møretrygd Gjensidig Forsikring

21.12.2015

16

NEMI Forsikring ASA

07.01.2016

77,(82)

OBOS Skadeforsikring AS

21.12.2015

92

Oslo Forsikring AS

15.12.2015

23

Protector Forsikring ASA

16.12.2015

24

Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig

12.01.2016

90

SpareBank 1 Skadeforsikring AS

14.12.2015

70,(72),(31)

Storebrand Skadeforsikring AS

21.12.2015

65

Troll Forsikring AS

21.12.2015

51

Vardia (Insr) Insurance Group ASA

11.01.2016

89

Filial av utenlandske skadeforsikringsselskap (NUF)

 

 

AIOI Nissay Dowa Insurance Company of Europe v/Tennant Assuranse AS

v/Gjensidige

73

Codan Forsikring A/S

07.01.2016

48,(47)

If Skadeförsäkring AB

10.11.2015

53,(69),(87)

Tryg Forsikring A/S

08.01.2016

39,(14),(44),(63)

W.R.Berkley Insurance Europe Limited

20.01.2016

86

Zurich Insurance plc, Norway Branch

07.01.2016

13

Grenseoverskridende virksomhet i Norge

 

 

Euro Insurances Ltd.

11.01.2016

76

International Insurance Company of Hannover SE

15.01.2016

22

Lloyd’s c/o Liberty Syndicate 4472

15.12.2015

88

Svenska Kommun Försäkrings AB

31.12.2015

85

Zenith Insurance PLC

12.01.2016

91