Kjøp forsikring

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Publisert:

Kjøp forsikring

Alle registrerte kjøretøy må ha ansvarsforsikring. Det er eier av kjøretøyet sitt ansvar at dette er i orden.

Ansvarsforsikring (trafikkforsikring) dekker skade som omfattes av bilansvarsloven. Dette gjelder for eksempel skade på andres kjøretøy eller eiendom. Den dekker også eventuelle skader på alle personer som er involvert i en ulykke.

Dersom kjøretøyet er uforsikret, det vil si når kjøretøyet ikke har ansvarsforsikring (trafikkforsikring), og en ulykke oppstår, står du personlig erstatningspliktig for alt av skader du selv er ansvarlig for.

Dette gjelder alt fra skader på andre kjøretøy ifm. parkering eller i en kollisjon, på bygninger, dyr og mennesker.

Skadene kan fort bli store, og for personskader kan erstatningene komme opp i flere millioner kroner. Skulle du som uforsikret kjøretøyeier selv komme til skade, for eksempel ved påkjørsel av elg eller lignende, vil du i verste fall kunne gå glipp av millionbeløp fordi du ikke krav på erstatning.

Hvis du har avskiltet bilen/ levert skiltene til Statens vegvesen og ikke bruker bilen, trenger du ikke ansvarsforsikring.

Kjøper du en bil er det viktig at du tegner forsikring før du henter den. 

Her kan du kjøpe forsikring