Melding om skade på rein

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Melding om skade på rein

Etter bilansvarslovens § 10 annet ledd, har reineier krav på erstatning også når rein skades av ukjent motorvogn.

Fremme krav

Reineier kan fremme krav om erstatning til TFFs agent:

TFF c/o Crawford & Company AS
Postboks 133
1300 Sandvika

E-post: tff@crawco.no
Tlf: 21 56 64 98
Fax: 67 55 25 01

Forutsetninger

For å ha krav på erstatning, må reineier fremskaffe dokumentasjon for:

  1. at reinen er skadet av en motorvogn - og at den er ukjent
  2. hvem som er eier av dyret
  3. reinens kjønn/kastrat & alder

Les mer om dokumentasjonskrav i veiledningen til skadeskjemaet. Skjemaet er utarbeidet i samråd med Reindriftsforvaltningen, NRL, Fylkesveterinæren i Troms og Finnmark og Reinpolitiet.

Last ned skadeskjema (pdf) 

Erstatningsutmåling

Grunnlaget for erstatningsutmålingen er som hovedregel Forskrift om grunnsatser for tap av tamrein (FOR-2017-07-07-1163). Satsene i forskriften blir justert årlig.