Trafikkforsikringsforeningen sikrer oppgjør hvis skadevolder er ukjent, utenlandsk eller uforsikret.

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Trafikkforsikringsforeningen sikrer oppgjør hvis skadevolder er ukjent, utenlandsk eller uforsikret.

Trafikkforsikringsforeningen (TFF) er en norsk forening som sikrer skadelidte oppgjør dersom en ukjent, utenlandsk eller uforsikret motorvogn forvolder skade.

Tilsvarende foreninger eksisterer i 47 andre land, se https://www.cobx.org/.  

Alle forsikringsselskaper som tilbyr ansvarsforsikring (trafikkforsikring) i Norge er etter loven pliktige til å være medlem av Trafikkforsikringsforeningen.

.