Kjøpe eller selge et kjøretøy?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Publisert:

Kjøpe eller selge et kjøretøy?

Husk å levere salgsmelding, og du som kjøper må forsikre kjøretøyet fra vedtaksdato. 

Bilnøkkel

Ved kjøp og salg av kjøretøy skal salgsmeldingen fylles ut. Salgsmeldingen er en melding om at kjøretøyet har skiftet eier, og kjøper må godkjenne salgsmeldingen for å bli registrert som eier.

 

Dato for eierskifte = vedtaksdato

Kjøper regnes altså som eier av kjøretøyet fra og med den datoen både kjøper og selger(e) har godkjent salgsmeldingen på nett (vedtaksdato). Ved bruk av salgsmelding på papir blir vedtaksdato tidspunktet salgsmeldingen registreres i Statens vegvesens motorvognregister. Trafikkforsikringsforeningen forholder seg til vedtaksdatoen som fremkommer i motorvognregisteret.

Merk at bruk av vedtaksdato for eierskifter trådte i kraft 01.09.2018. Før dette var det selgers signeringsdato i salgsmeldingen som gjaldt for når forsikringsplikten skiftet fra selger til kjøper. 

Merk også at salg mellom ektefeller og samboere ved innsendt salgsmelding regnes som et eierskifte, og medfører at den nye eieren må tegne egen forsikring på kjøretøyet.

 

Forsikringsplikt

Det er lovpålagt å ha gyldig forsikring, og det er eier som er ansvarlig for at kjøretøyet er forsikret. Tidligere eiers/selgers forsikringsplikt opphører dagen før vedtaksdato (dato for eierskifte), og en eventuell forsikring på tidligere eier trekkes da automatisk. Forsikringsplikten for ny eier/kjøper oppstår fra og med vedtaksdato. Eier får et gebyr dersom kjøretøyet har vært uforsikret i minst tre hele døgn fra og med vedtaksdato. Dette følger av bilansvarslova § 17 a med forskrift

 

Husk å levere salgsmelding

Det er derfor viktig for både kjøper og selger å fylle ut salgsmeldingen. Hvis salgsmeldingen ikke er godkjent vil selger fortsatt stå som eier i Statens vegvesen sitt motorvognregister, og er således ansvarlig for kjøretøyet. Alle framtidige krav knyttet til kjøretøyet vil da gå til selger.

Vi anbefaler at du benytter salgsmeldingen på nett, så registreres eierskiftet raskt og enkelt. Husk også å fylle ut salgskontrakt. Denne finner du ved søk på internett – for eksempel kan NAF sin benyttes. 

 

HUSK! Kjøper må ha forsikring fra og med dato for eierskiftet=vedtaksdato