Kjøpe eller selge et kjøretøy? Husk salgsmelding.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Kjøpe eller selge et kjøretøy? Husk salgsmelding.

Når du kjøper et kjøretøy må du huske å forsikre det allerede fra salgsdato. Du blir registrert som eier av kjøretøyet fra salgsdato, selv om salgsmeldingen kommer inn senere.

 

Husk riktig utfylt salgsmelding

Hvis salgsmeldingen ikke er riktig utfylt, vil selger fortsatt stå som formell eier i Statens vegvesen sitt motorvognregister, og er således ansvarlig for kjøretøyet. Alle framtidige krav knyttet til kjøretøyet vil da gå til selger.

Vi anbefaler at du benytter Statens vegvesens elektroniske løsning for å sende inn salgsmeldingen, og sikrer at kjøper fyller ut sin del før du overlater kjøretøyet til kjøper. Du bør aldri overlate til kjøper å sende inn salgsmeldingen.

 

Salgsmelding. Foto.

Dersom du har solgt kjøretøyet

Dersom du har solgt kjøretøyet må du påse at salgsmeldingen er sendt inn korrekt og at kjøper har godkjent salgsmeldingen.

Salgsmeldingen skal, vegtrafikkloven § 15, alltid sendes inn senest tre dager etter at kjøretøyet er solgt. Det er selgers ansvar å påse at korrekt salgsmelding er sendt inn innen tre dager, og godkjennes av kjøper.

Selgers forsikring opphører automatisk dagen før salgsdato.

Dersom du har kjøpt kjøretøyet/er ny eier

Du er lovforpliktet å ha forsikring fra og med salgsdato, som regnes som dato for eierskifte.

Står du oppført som eier av et uforsikret kjøretøy i motorvognregisteret, blir du ansvarlig for å betale gebyr. Dette følger av bilansvarslova § 17 a.

For å unngå gebyr, må du tegne egen forsikring selv om du skulle være medforsikret av selger.

Husk også å fylle ut salgskontrakt. Disse finner du ved søk på internett – for eksempel kan NAF sin benyttes. 

HUSK! Kjøper må ha forsikring fra dato for eierskiftet=salgsdato