Sjekk prisen!

Gå til hovedinnhold

Sjekk prisen!

Person på elsparkesykkel. Foto.

Fra 1. januar 2023 er det påbudt med ansvarsforsikring på elsparkesykkel og andre små elektriske motorvogner som segway og hoverboard. Det er eieren som skal forsikre kjøretøyet. 

Nå er vi ute med en kampanje for å belyse de økonomiske konsekvensene ved å ikke ha forsikringen i orden. Reklamebyrået Good Morning Naug står bak kampanjen. 

Nye regler

Endringer i lovverket gjør at elsparkesykkel fra nyttår av blir klassifisert som «liten elektrisk motorvogn», og blir derfor omfattet av bilansvarsloven. Dette innebærer at du som eier av elsparkesykkel må ha ansvarsforsikring. 

Lovpliktig ansvarsforsikring dekker skade som elsparkesykkelen gjør på:

  • personer, også på fører
  • ting, for eksempel andres kjøretøy, bygninger og gjenstander

Konsekvenser ved å være uforsikret

Hvis du kjører på noen (eller noe), eller dersom elsparkesykkelen begynner å brenne og du mangler forsikring, kan du bli økonomisk ansvarlig for skaden som oppstår.

  • Du må selv betale erstatningsbeløpet dersom kjøretøyet ditt er uforsikret og har gjort skade
  • Du kan bli skyldig i flere millioner kroner ved store, omfattende skader og personskader
  • Husk at beløpene kan bli betydelige selv ved små skader
  • Som fører av uforsikret kjøretøy får eieren ingen erstatning ved skade
Person på elsparkesykkel. Foto.

SJEKK PRISEN! 218.590,–

Nina var på vei til jobb på elsparkesykkelen sin. Hun traff plutselig fortauskanten og falt over styret med hodet først. Hun våknet opp på sykehuset med store skader i hode og ansikt.

Nina hadde ikke lovpålagt forsikring på elsparkesykkelen sin. Uten forsikring må hun derfor selv betale de dyre tannlegeregningene.

Fra 1. januar 2023 er det påbudt med ansvarsforsikring på elsparkesykkel og andre små elektriske motorvogner.

Person på elsparkesykkel. Foto.

SJEKK PRISEN! 1.338.420,–

Dette er Trine. Hun kom hjem fra en sen bytur etter å ha feiret bursdagen sin. Tidligere på dagen hadde hun satt elsparkesykkelen sin til lading i gangen.

Hun våknet brått av røykvarsleren. Det hadde begynt å brenne i elsparkesykkelen i løpet av natten.

Trine hadde ikke lovpålagt forsikring på elsparkesykkelen sin. Uten forsikring ble hun derfor økonomisk ansvarlig for alle brann- og vannskadene. Det samlede erstatningskravet til Trine ble på 1.338.420 kroner. 

Fra 1. januar 2023 er det påbudt med ansvarsforsikring på elsparkesykkel og andre små elektriske motorvogner.

Person på elsparkesykkel. Foto.

SJEKK PRISEN! 1.418.590,–

En dag var Christian på vei hjem fra skolen på elsparkesykkel. Da han skulle over gaten, hadde han for stor fart og traff en fotgjenger. Fotgjengeren fikk omfattende skader.

Christian hadde ikke lovpålagt forsikring på elsparkesykkelen sin. Uten forsikring ble han ansvarlig for fotgjengerens økonomiske tap. Christian måtte betale 1.418.590 kroner. 

Fra 1. januar 2023 er det påbudt med ansvarsforsikring på elsparkesykkel og andre små elektriske motorvogner.

Person på elsparkesykkel. Foto.

SJEKK PRISEN! 67.450,–

Da Marius fylte 13 år fikk han elsparkesykkel av foreldrene sine. En dag var han uheldig og mistet kontrollen. Elsparkesykkelen traff en parkert bil med stor kraft.

Foreldrene til Marius hadde ikke forsikret elsparkesykkelen. Uten forsikring ble foreldrene økonomisk ansvarlige for skadene på bilen. De samlede utgiftene ble på 67.450 kroner. 

Fra 1. januar 2023 er det påbudt med ansvarsforsikring på elsparkesykkel og andre små elektriske motorvogner.

Historiene er oppdiktet, men det kunne skjedd deg eller andre elsparkesyklister i virkeligheten. Tallene er basert på realistiske hendelser.