Trafikkforsikringsavgift

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Trafikkforsikringsavgift

Fra 1. januar 2018 ble årsavgiften erstattet med en trafikkforsikringsavgift til staten. Dette gir større fleksibilitet for eiere av kjøretøy.

Illustrasjonsfoto. Foto.

Hva betyr dette for deg?

Alle registrerte kjøretøy under 7 500 kg må betale trafikkforsikringsavgift og ha ansvarsforsikring (trafikkforsikring). For tyngre kjøretøy gjelder fortsatt vektårsavgiften som kreves inn av Skatteetaten.

Trafikkforsikringsavgiften skal kun betales for den tiden kjøretøyet er ansvarsforsikret, og følger forsikringsavtalen på kjøretøyet. Forsikringsselskapene vil kreve inn trafikkforsikringsavgift samtidig med forsikringen, og avgiften blir dermed fordelt etter hvilken betalingsrate eier ønsker: måned, kvartal, halvår eller helår.

Trafikkforsikringsavgiften er lik for samme kjøretøy uavhengig av hvilket forsikringsselskap som benyttes. Avgiften vil bli tydelig spesifisert på fakturaen med en egen ordrelinje som markeres Trafikkforsikringsavgift til staten.

Det er eier som har forsikringsplikt, og avgiften skal betales for den perioden eier har kjøretøyet påregistrert.

  • Dersom kjøretøyet selges, skal ny eier forsikre kjøretøyet og betale trafikkforsikringsavgiften for den perioden ny eier har kjøretøyet registrert.
  • Det skal ikke betales trafikkforsikringsavgift for avskiltede eller vrakede kjøretøy.
  • For registrerte kjøretøy som ikke er i bruk eller som ikke er i kjørbar stand, må man enten betale trafikkforsikringsavgift og obligatorisk ansvarsforsikring (trafikkforsikring) eller avskilte kjøretøyet. 

For kjøretøyeierne gir overgang til trafikkforsikringsavgift mange fordeler:

  • Avgiften kan fordeles gjennom året
  • Man trenger bare å forholde seg til fakturaen fra forsikringsselskapet, som krever inn denne avgiften på vegne av staten
  • Når kjøretøyet er solgt, betaler man kun for tiden man eide kjøretøyet
  • Man betaler ikke avgiften når et kjøretøy er avregistrert

 

Tabellen under viser satsene for trafikkforsikringsavgift som er vedtatt i statsbudsjettet for 2018. Merk at for trafikkforsikringsavgiften beregnes beløpet fra en døgnsats ganger antall døgn kjøretøyet er forsikret.

Type kjøretøyDøgnsats frem til 1.3.2018 Døgnsats fra og med 1.3.2018 

Bil og buss, diesel uten partikkelfilter

9,01 kr

9,15

Bil og buss, bensin eller diesel med partikkelfilter

7,73 kr

7,85

Motorsykkel 

5,37 kr

5,46

Veterankjøretøy, moped, traktor, taxi, motorredskap, beltemotorsykkel (snøscooter) med flere

1,25 kr

1,27

Kjøretøy på Svalbard, NATO og ambassader. Selvassurandører. 
*Elektrisk bil, buss, motorsykkel, moped og traktor. Kjøretøy med hydrogen og brenselcelle.

0,00 kr

0,00

 

Bakgrunn for endring til trafikkforsikringsavgift

Formålet med ordningen er å forenkle og effektivisere skatte- og avgiftsforvaltningen, og gi større fleksibilitet.

Hittil har det vært årsavgiften som har stått for den høyeste administrative kostnaden blant særavgifter for staten. Ved å pålegge forsikringsselskapene å legge avgiften inn sammen med den obligatoriske ansvarsforsikringen på kjøretøy, vil staten spare utsending av fakturaer til alle som eier et registrert kjøretøy.

Trafikkforsikringsavgiften gir også mulighet for større fleksibilitet i avgiften ved kjøp av ny bil, eierskifter, avregistreringer og lignende, ved at eieren av kjøretøyet vil belastes avgiften bare for den tiden kjøretøyet er forsikret.

 

Andre sider som omtaler trafikkforsikringsavgiften

Årsavgift blir trafikkforsikringsavgift. Melding hos Finans Norge i forbindelse med statsbudsjettet

Årsavgiften erstattes med trafikkforsikringsavgift. Melding på regjeringen.no

Les om forskrift om særavgift hos Lovdata

Spørsmål og svar om trafikkforsikringsavgiften

Les mer

Fakta om trafikkforsikringsavgiften:

• Fra 1. januar 2018 ble årsavgiften erstattet med en trafikkforsikringsavgift til staten.

• Alle registrerte kjøretøy må betale trafikkforsikringsavgift og ha ansvarsforsikring (trafikkforsikring). 

• Trafikkforsikringsavgiften skal bare betales når kjøretøyet er dekket med obligatorisk ansvarsforsikring (trafikkforsikring).

• Trafikkforsikringsavgiften betales samtidig som forsikringen på kjøretøyet, og fordeles dermed på like mange terminer som ansvarsforsikringen (trafikkforsikringen) innbetales: måned, kvartal, halvår eller helår.

• Man trenger derfor kun å forholde seg til fakturaen fra forsikringsselskapet, som krever inn denne avgiften på vegne av staten.

• Det skal ikke betales trafikkforsikringsavgift for avskiltede eller vrakede kjøretøy.

• For registrerte kjøretøy som ikke er i bruk eller som ikke er i kjørbar stand, må man enten betale trafikkforsikringsavgift og obligatorisk ansvarsforsikring (trafikkforsikring) eller avskilte kjøretøyet.  

• Dersom kjøretøyet selges, skal ny eier forsikre kjøretøyet og betale trafikkforsikringsavgiften for den perioden ny eier har kjøretøyet registrert.