Forsikringsplikt for motorvogner

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forsikringsplikt for motorvogner

Person på el-sparkesykkel. Foto.
Foto: Prostock-studio/Adobe Stock

Alle registrerte motorvogner skal ha ansvarsforsikring (trafikkforsikring). Fra 1. januar 2023 må alle elsparkesykler og andre små elektriske motorvogner også ha ansvarsforsikring. Elsparkesykler benyttet til utleie må ha ansvarsforsikring allerede fra 1. september 2022.

Registreringspliktige kjøretøy - forsikringsplikt

Det følger av bilansvarslova § 15 første punktum at motorvogn​ som er registrert eller skulle vært registrert eller ha kjennemerke etter vegtrafikklova, skal eieren forsikre.

Unntak fra forsikringsplikten - bilansvarslova gjelder ikke for:

1) Motorvogner som har en maks fart på 10 km/t

2) Elektriske sykler 

3) Bilansvarslova § 2 som gjelder fire unntak fra dekningsplikten:

  • Motorvogna vert nytta til anna enn køyredoning
  • Forsvarleg fråsegsett
  • Billøp
  • Atomskader

4) Ikke-registreringspliktig motorvogner når de ikke brukes på en slik måte at forvoldte skader faller inn under bilansvaret 

Lovlig uregistrerte (ikke-registreringspliktig) kjøretøy

For kjøretøy som ikke er registrert eller skulle vært registrert følger det av bilansvarslova § 15 annet punktum (etter lovendringene) at:

Anna motorvogn skal eigaren trafikktrygda om han let vogna verta brukt, faren med eller fråsegsett på slik vis at det kan koma opp skadebotkrav etter denne lova.

Dette innebærer at eier selv må vurdere hvorvidt kjøretøyet skal forsikres. Forsikringsplikten inntrer når kjøretøyet blir brukt, kjørt eller hensatt på en slik måte at den kan gjøre skade som faller inn under loven. Dette kan være en vanskelig vurdering for eier å ta ettersom det ikke er mulig å se for seg alle skadescenarioer som kan oppstå, og derfor anbefales det å forsikre slike kjøretøy. Dette gjelder for eksempel el-sparkesykler eller kjøretøy som befinner seg på lukket område.

Skulle et uforsikret ikke-registreringspliktig kjøretøy gjøre skade, vil TFF stå for skadebehandlingen og i hvert enkelt tilfelle vurdere regress mot kjøretøyeier.