Personvern

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Personvern

Trafikkforsikringsforeningen (TFF) utfører flere lovpålagte oppgaver som krever personopplysninger.

Vi har utarbeidet denne personvernerklæringen for å:

  • vise hvordan TFF respekterer og beskytter ditt privatliv

  • forklare hvordan og hvorfor vi samler inn, bruker og beskytter personopplysningene dine

  • fortelle deg hvilke rettigheter du har

 

Generelt om personvern for alle TFFs oppgaver

Som registrert har du rett til innsyn i de opplysningene vi behandler om deg, og du har i visse tilfeller krav på å få opplysninger rettet eller slettet.

Det er Datatilsynet som er klageinstans dersom du mener vi ikke behandler dine opplysninger på en lovmessig måte, og du har rett til å klage til dem.

TFF oppbevarer kun dokumenter som er nødvendig for vår saksbehandling. Unødvendige dokumenter med sensitiv informasjon blir makulert så snart det lar seg gjøre.

Dokumenter som inneholder sensitiv informasjon oppbevares i låsbare skap. Arkiverte saker oppbevares i låst arkiv.

TFF benytter krypteringsløsninger for elektronisk forsendelse for å hindre tilgang for uvedkommende.

Fysiske dokumenter sendes i posten i lukket konvolutt. Postsendinger som inneholder fødselsnummer skal være utformet slik at nummeret ikke er tilgjengelig for andre enn adressaten.

Lagres i arkivsystem. Dokumenter adressert til virksomhetene overleveres uåpnet til de ansatte i virksomheten som er ansvarlige for disse behandlingene for videre håndtering i samsvar med rutinene for den enkelte behandling.

TFF.no bruker informasjonskapsler (cookies). 

Spesielt om personvern for behandling av skadesaker

Avgjøre krav på erstatning, utbetaling av erstatning.

Lov om ansvar for skade som motorvogner gjør (spesielt § 10) og skadeserstatningsloven av 13. juni 1969.

Navn, adresse, personnummer, bilkjennemerke, skatteopplysninger (økonomi), kontonummer, helseopplysninger.

Den registrerte selv, motorvognregisteret, politiet, primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste, NAV, skatteetaten.

Politi, forsikringsselskap, spesialist, databehandler, NAV.

Vi oppbevarer informasjon hos vår databehandler Atea med de sikkerhetstiltak som behandling av sensitive personopplysninger krever.

10 år etter endt behandling (materielle skader) og 20 år etter endt behandling (personskader).

Spesielt om personvern for tegning av grenseforsikring

Tegning av trafikkansvarspolise på motorvogn som er særskilt registrert (ikke på ordinære norske skilter).

Forskrift om trafikktrygd m.v. (spesielt § 1)

Navn, adresse, bilkjennemerke, telefonnummer og e-post.

Den registrerte selv.

Politi, forsikringsselskap (ved skade).

Vi oppbevarer informasjon hos vår databehandler Atea med de sikkerhetstiltak som behandling av sensitive personopplysninger krever.

20 år etter endt poliseperiode (i tilfelle involvering i trafikkskade).