Personvern gebyr

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Personvern gebyr

For innkreving av gebyr og trafikkforsikringsavgift fra uforsikrede kjøretøyeiere, sendes opplysninger til vår innkrevningspartner Kredinor.

Dataene som TFF benytter for å kunne følge opp disse lovpålagte oppgavene, hentes fra datasystemet TFFAuto. TFF og TFFAuto er eid av trafikkforsikringsselskapene i Norge. I TFFAuto registreres kjøretøy- og eierdata som sendes fra Statens vegvesen og forsikringsrelaterte data som sendes fra forsikringsselskapene.

Data som behandles i TFFAuto er:

  • Kjøretøyopplysninger
  • Opplysning om trafikkforsikring
  • Navn, fødselsnummer/organisasjonsnummer, adresse

Behandlingsgrunnlaget er EUs motorvognforsikringsdirektiv, bilansvarsloven med forskrifter, lov om særavgifter med forskrift, regnskapsloven og inkassoloven.

Hvilke opplysninger som er registrert i TFFAuto, får private kjøretøyeiere opplyst ved innlogging på https://tffauto.no/minside. Av personvernhensyn kreves bankID ved innlogging. BankIDs personvernserklæring med videre:  https://www.bankid.no/personvern-og-regler/

Henvendelser knyttet til forsikringsforhold kan rettes til forsikringsselskapet https://www.tff.no/medlemmer/.

Henvendelser vedrørende kjøretøy, som eierforhold og registreringsstatus på kjøretøyet, kan rettes til Statens vegvesen www.vegvesen.no.