Reinskade

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Reinskade

Etter bilansvarslovens § 10 annet ledd, har reineier krav på erstatning også når rein skades av ukjent motorvogn.

Fremme krav

Reineier kan fremme krav om erstatning til Trafikkforsikringsforeningen. Det er mulig å melde skaden ved å skrive en kort forklaring og laste opp nødvendige vedlegg. Gå til innsending av skademelding elektronisk.

Forutsetninger

For å ha krav på erstatning, må reineier fremskaffe dokumentasjon for:

  1. at reinen er skadet av en motorvogn - og at den er ukjent
  2. hvem som er eier av dyret
  3. reinens kjønn/kastrat & alder

Les mer om dokumentasjonskrav i veiledningen til skadeskjemaet. Skjemaet er utarbeidet i samråd med Reindriftsforvaltningen, NRL, Fylkesveterinæren i Troms og Finnmark og Reinpolitiet.

Last ned skadeskjema (pdf) 

Erstatningsutmåling

Grunnlaget for erstatningsutmålingen er som hovedregel Forskrift om grunnsatser for tap av tamrein (FOR-2022-07-19-1366). Satsene i forskriften blir justert årlig.

Kontaktinfo for skadekontoret

E-post: skade@tff.no

Telefon: 22 04 86 00

Vi besvarer telefonhenvendelser hverdager mellom kl 09 - 14:30

Postadresse:
Trafikkforsikringsforeningen
Postboks 2551 Solli
0202 Oslo

Innsending av skademelding elektronisk

For å forenkle innsending, kan du nå fylle ut skjemaet nedenfor og sende det inn til oss med vedlegg. Husk at du må se at du får bekreftelse på denne siden etter du har trykket på "Send inn"-knappen.