Elektronisk skadeskjema

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Innsending av skademelding elektronisk

For å forenkle innsending, kan du nå fylle ut skjemaet nedenfor og sende det inn til oss med vedlegg.

Husk at du må se at du får bekreftelse på denne siden etter du har trykket på "Send inn"-knappen.

Vedleggene listet opp nedenfor er obligatoriske, og må sendes inn for at TFF skal kunne vurdere erstatningsgrunnlaget i hver enkelt sak.

Vi ber om at du fyller ut skjemaet nøye for å ikke ytterligere forsinke saksbehandlingen.

Dokumentasjon som må oversendes er:

  • Skademelding
  • Bilder
  • Politiattest
  • Veterinærattest

Du får en BEKREFTELSE på denne siden når din skademelding er sendt inn og mottatt hos oss. Dersom du ikke ser noen bekreftelse, har ikke melding blitt sendt inn. Du kan alltid melde inn skaden ved å sende dokumenter og forklaring til skade@tff.no i stedet for elektronisk skjema nedenfor.