Elektronisk skadeskjema

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Innsending av skademelding elektronisk

For å forenkle innsending, kan du nå fylle ut skjemaet nedenfor og sende det inn til oss med vedlegg.

Vedleggene listet opp nedenfor er obligatoriske, og må sendes inn for at TFF skal kunne vurdere erstatningsgrunnlaget i hver enkelt sak.

Vi ber om at du fyller ut skjemaet nøye for å ikke ytterligere forsinke saksbehandlingen.

Dokumentasjon som må oversendes er:

  • Skademelding
  • Bilder
  • Politiattest
  • Veterinærattest