Forsikringsstatistikk for nyregistrerte biler

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forsikringsstatistikk for nyregistrerte biler

Denne siden inneholder statistikk på nyregistrerte biler registrert i TFFAuto i løpet av 2021. Biler i denne sammenheng er personbiler, varebiler og campingbiler med tillatt totalvekt opptil 3500 kg som er forsikret i Norge i løpet av 2021.

Grafene kan du laste ned som bilder eller du kan laste ned datagrunnlaget i for eksempel excel. For hver graf kan du også velge hva du vil se nærmere på. Dessuten har du mulighet til å se tallverdiene i selve grafen.

Viser det totale antall nyregistrerte biler og hvilke forsikringsselskaper som ble valgt til å forsikre kjøretøyene. Oversikten er sortert etter bilmerke etter hvilket merke som hadde flest nyregistreringer, de 15 vanligste og ‘øvrige’.

Forsikringsselskapenes relative markedsandel for de 15 mest populære bilmerkene som ble nyregistrert hittil i 2021.

Viser det totale antall nyregistrerte biler og hva slags drivstofftyper disse bilene har. Oversikten er inndelt etter bilmerke, de 15 vanligste og ‘øvrige’.

Oversikt over nyregistrerte biler hittil i 2021 etter hvilke fylker de ble registrert i. Ved å trykke på et fylke i kaken kan man også se hva slags drivstofftyper som er vanligst på nyregistrerte biler i dette fylke.

Viser hvilke drivstofftyper som var vanligst på nyregistrerte biler hittil i 2021 innenfor hvert fylke. 

Månedsfordelt oversikt over antall nye forsikringer tegnet på biler fordelt på de 5 største selskapene og ‘øvrige’ hittil i 2021.