Elsparkesykkelkampanje sett av millioner

Publisert

Kampanjen vist på boards. Foto

TFFs siste kampanje var veldig synlig mange steder. Foto: JcDecaux.

Trafikkforsikringsforeningen har i høst nådd flere millioner mennesker med en kampanje rettet mot eiere av elsparkesykler.

Siden nyttår har det vært lovpålagt med forsikring på privateide elsparkesykler, men altfor mange kjører likevel rundt uten ha denne nødvendige forsikringen på plass.

En profilert influenser, som særlig er kjent for humoristiske videoer, ble i løpet av høstmånedene brukt i filmer på sosiale medier og på TV.

Totalt har høstens kampanje nådd ut til nesten 80 prosent av befolkningen, godt hjulpet av dekningstunge kampanjer på TV, utendørs- plakater og en Tik Tok – kampanje spesielt rettet mot unge.

I gjennomsnitt har folk blitt eksponert for filmene ti ganger på tvers av de ulike flatene og kanalene.

2,4 millioner mennesker ble nådd utendørs, på gata, togstasjoner og andre knutepunkt. 1,4 millioner ble nådd i reklamepausene på TV, i programmer som Norske Talenter og 71 grader nord.

Se også kampanjeside: Du må ha ansvarsforsikring på elsparkesykkelen

Redaksjonelle saker og kundekontakt om elsparkesykler

Flere nyhetsredaksjoner har også omtalt forsikringsplikten.

– Forsikringsselskapene har gjort mye i direkte kundedialog, men det ser ut til at informasjonsarbeidet må fortsette med full styrke fra alle aktører, sier Roger Stenseth i Trafikkforsikringsforeningen (TFF).

Uforsikrede får erstatningskrav

Stadig flere uforsikrede elsparkesyklister får nå erstatningskrav fordi de har forårsaket skade. Hittil er det flest biler som er påført materielle skader, men erstatningssummene er betydelige. Hvis mennesker bli påkjørt og alvorlig skadet, blir erstatningssummene mangedoblet.

– Det er urovekkende at flertallet av elsparkesykkeleierne fortsatt ikke har skaffet seg den lovpålagte forsikringen. Mange er nok fortsatt ikke klar over at de blir erstatningsansvarlige, sier Roger Stenseth i TFF.

Se også: Uten forsikring risikerer eiere av elsparkesykler milliongjeld (finansnorge.no)