PERSONVERNERKLÆRING

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

PERSONVERNERKLÆRING

Trafikkforsikringsforeningen (TFF) utfører flere lovpålagte oppgaver som krever personopplysninger. Detaljert oversikt over TFFs oppgaver finner du her: www.tff.no/om-tff/

Blant TFFs lovpålagte oppgaver er å informere

  • om et kjøretøy er forsikret eller ikke
  • i hvilke forsikringsselskap norskregistrerte kjøretøy er trafikkforsikret
  • forsikringstaker per sms eller e-post, dersom mobilnummer og e-postadresse er registrert, når kjøretøyet blir uforsikret
  • og automatisk kreve inn gebyr og trafikkforsikringsavgift til staten fra uforsikrede kjøretøyeiere

For innkreving av gebyr og trafikkforsikringsavgift fra uforsikrede kjøretøyeiere, sendes opplysninger til vår innkrevningspartner Kredinor.

Dataene som TFF benytter for å kunne følge opp disse lovpålagte oppgavene, hentes fra datasystemet TFFAuto. TFF og TFFAuto er eid av trafikkforsikringsselskapene i Norge. I TFFAuto registreres kjøretøy - og eierdata som sendes fra Statens vegvesen og forsikringsrelaterte data som sendes fra forsikringsselskapene.

Data som behandles i TFFAuto er:

  • Kjøretøyopplysninger
  • Opplysning om trafikkforsikring
  • Navn, fødselsnummer/organisasjonsnummer, adresse

Behandlingsgrunnlaget er EUs motorvognforsikringsdirektiv, bilansvarsloven med forskrifter, lov om særavgifter med forskrift, regnskapsloven og inkassoloven.

Hvilke opplysninger som er registrert i TFFAuto, får private kjøretøyeiere opplyst ved innlogging på https://tffauto.no/minside. Av personvernhensyn kreves bankID ved innlogging. BankIDs personvernserklæring med videre:  https://www.bankid.no/personvern-og-regler/

Henvendelser knyttet til forsikringsforhold kan rettes til forsikringsselskapet https://www.tff.no/medlemmer/.

Henvendelser vedrørende kjøretøy, som eierforhold og registreringsstatus på kjøretøyet, kan rettes til Statens vegvesen www.vegvesen.no.