Bilde av en bilvei

Vi bidrar til trygghet i trafikken både i Norge og for norske trafikanter i utlandet

Uforsikrede kjøretøy

24 760 (0.58%) uforsikrede kjøretøy i Norge i dag av totalt 4 244 138

Frykter flere uforsikrede på veien

Trafikkforsikringsforeningen frykter flere uforsikrede i trafikken fremover.

Vårjakt på elsparkesyklister uten forsikring

Trafikkforsikringsforeningen (TFF) står bak omfattende informasjonskampanjer rettet mot uforsikrede kjøretøyeiere nå på forsommeren.

Person på elsparkesykkel. Foto.

Husk lovpålagt forsikring

Når du skal lade elsparkesykkelen, er det lurt å ha forsikringen i orden.

Forsikringsplikt for motorvogner

Med en gang du skaffer deg bil, motorsykkel, elsparkesykkel eller annen motorvogn, må du huske å ha forsikringen i orden.