Bilde av en bilvei

Vi bidrar til trygghet i trafikken både i Norge og for norske trafikanter i utlandet

Uforsikrede kjøretøy

24 154 (0.57%) uforsikrede kjøretøy i Norge i dag av totalt 4 262 787

Frykter flere uforsikrede på veien

Trafikkforsikringsforeningen frykter flere uforsikrede i trafikken fremover.

Trafikkforsikringsforeningen fikk medhold i Høyesterett

Høyesterett har gitt Trafikkforsikringsforeningen (TFF) og Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) fullt medhold i en fersk dom.

Husk lovpålagt forsikring

Når du skal lade elsparkesykkelen, er det lurt å ha forsikringen i orden.

Forsikringsplikt for motorvogner

Med en gang du skaffer deg bil, motorsykkel, elsparkesykkel eller annen motorvogn, må du huske å ha forsikringen i orden.