Bilde av en bilvei

Vi bidrar til trygghet i trafikken både i Norge og for norske trafikanter i utlandet

Uforsikrede kjøretøy

24 353 (0.58%) uforsikrede kjøretøy i Norge i dag av totalt 4 211 053

Person på elsparkesykkel. Foto.

Husk lovpålagt forsikring

Når du skal lade elsparkesykkelen, er det lurt å ha forsikringen i orden.

Forsikringsplikt for motorvogner

Med en gang du skaffer deg bil, motorsykkel, elsparkesykkel eller annen motorvogn, må du huske å ha forsikringen i orden.