Medlemsselskap

Alle forsikringsselskaper som tilbyr trafikkforsikring i Norge har lovpålagt medlemskap i Trafikkforsikringsforeningen (TFF).

Det er tre typer forsikringsselskap

  • norske
  • selskap fra EØS-området med filial i Norge (NUF)
  • utenlandske selskap uten filial i Norge (FOS)

Tabellen under viser hvilke selskap som er medlem i TFF.

Garantiordninger

Norske selskaper og selskaper fra EØS-området med filial i Norge (NUF) er også medlem av Garantiordningen for skadeforsikring. Utenlandske selskaper uten filial i Norge (FOS), som driver såkalt grenseoverskridende virksomhet, er ikke medlem av den norske garantiordningen. Selskapet eller forsikringsformidleren din kan fortelle deg om det er en garantiordning i selskapets hjemland, og om du er dekket der.