Elsparkesykler skal ha forsikring – informasjonskampanje pågår

Publisert

Elsparkesykkel som brenner. Annonsebilde.

Foto: Good Morning Naug.

Det er påbudt med ansvarsforsikring på elsparkesykkel og andre små elektriske motorvogner som ståhjulinger og hoverboard. Det er eieren som skal forsikre kjøretøyet.

Informasjonsmateriell til butikker

I samarbeid med vårt reklamebyrå har vi laget informasjonsmateriell som butikker som selger elsparkesykler og andre små elektriske motorvogner fritt kan benytte. Det gjelder både nettbutikker og fysiske butikker. 

Se retningslinjer for bruk av symbolene og resten av informasjonspakken.

 

Endringer i lovverket gjør at elsparkesykkel fra nyttår av blir klassifisert som «liten elektrisk motorvogn», og blir derfor omfattet av bilansvarsloven. Dette innebærer at du som eier av elsparkesykkel må ha ansvarsforsikring. 

Lovpliktig ansvarsforsikring dekker skade som elsparkesykkelen gjør på:

  • personer, også på fører
  • ting, for eksempel andres kjøretøy, bygninger og gjenstander

Konsekvenser ved å være uforsikret

Hvis du kjører på noen (eller noe), eller dersom elsparkesykkelen begynner å brenne og du mangler forsikring, kan du bli økonomisk ansvarlig for skaden som oppstår.

  • Du må selv betale erstatningsbeløpet dersom kjøretøyet ditt er uforsikret og har gjort skade
  • Du kan bli skyldig i flere millioner kroner ved store, omfattende skader og personskader
  • Husk at beløpene kan bli betydelige selv ved små skader
  • Som fører av uforsikret kjøretøy får eieren ingen erstatning ved skade
  • Det er straffbart å bruke eller kjøre en motorvogn som ikke er forsikret

Informasjonskampanjer mot elskparkesykkeleiere

TFF har tre kampanjer rettet mot elsparkesykkeleiere i ulike medier.

Tør du lade?

tff_580x400_trduaelade (1).jpg

Sjekk prisen

sjekk-prisen.jpg

Ulykkesfugl

ulykkesfugl-gutt (1).png