Juleinnspurt fra Trafikkforsikringsforeningen

Publisert

Trafikkforsikringsforeningen når flere millioner mennesker med kampanjer rettet mot eiere av elsparkesykler.

I hele 2023 har det vært lovpålagt med ansvarsforsikring på privateide elsparkesykler, men altfor mange mangler likevel fortsatt den lovpålagte forsikringen.

Nettavisene

Før jul kommer en informasjonskampanje i noen av de største nettavisene og i Norges mest leste avismagasin, A-magasinet. I disse rettes oppmerksomheten mot brannfare og den økonomiske risikoen de uforsikrede eierne av elsparkesykler tar.

En profilert influenser, som særlig er kjent for humoristiske videoer, brukes også i filmer på sosiale medier.

Totalt har høstens kampanje nådd nesten 80 prosent av målgruppen, godt hjulpet av dekningstunge kampanjer på TV, utendørs- plakater og en Tik Tok – kampanje spesielt rettet mot unge.

– Må fortsette

– Forsikringsselskapene har i tillegg gjort mye i direkte kundedialog, men det ser fortsatt ut til at informasjonsarbeidet må fortsette med full styrke fra alle aktører, sier Roger Stenseth, leder i Trafikkforsikringsforeningen (TFF).