Sjekk prisen!

Publisert

Sparkesykkel

Fra 1. januar 2023 er det påbudt med ansvarsforsikring på elsparkesykkel og andre små elektriske motorvogner som segway og hoverboard. Det er eieren som skal forsikre kjøretøyet.

Nå er vi ute med en kampanje for å belyse de økonomiske konsekvensene ved å ikke ha forsikringen i orden. Reklamebyrået Good Morning Naug står bak kampanjen. 

Nye regler

Endringer i lovverket gjør at elsparkesykkel fra nyttår av blir klassifisert som «liten elektrisk motorvogn», og blir derfor omfattet av bilansvarsloven. Dette innebærer at du som eier av elsparkesykkel må ha ansvarsforsikring. 

Lovpliktig ansvarsforsikring dekker skade som elsparkesykkelen gjør på:

  • personer, også på fører
  • ting, for eksempel andres kjøretøy, bygninger og gjenstander

Konsekvenser ved å være uforsikret

Hvis du kjører på noen (eller noe), eller dersom elsparkesykkelen begynner å brenne og du mangler forsikring, kan du bli økonomisk ansvarlig for skaden som oppstår.

  • Du må selv betale erstatningsbeløpet dersom kjøretøyet ditt er uforsikret og har gjort skade
  • Du kan bli skyldig i flere millioner kroner ved store, omfattende skader og personskader
  • Husk at beløpene kan bli betydelige selv ved små skader
  • Som fører av uforsikret kjøretøy får eieren ingen erstatning ved skade