Skal du avregistrere bilen?

Publisert

Bilde av en bil på en vei

Foto: nickolya/Adobe Stock

Fra og med 12. september 2022 kan du beholde skiltene på, selv om kjøretøyet er midlertidig avregistrert. Merk at ansvarsforsikringen opphører umiddelbart og automatisk.

Dersom skiltene blir på kjøretøyet er det lett å glemme at det ikke lengre har ansvarsforsikring. Derfor anbefaler vi at du tar av skiltene. Siden kjøretøyet ikke lengre er forsikret, kan du bli økonomisk ansvarlig hvis kjøretøyet forårsaker skade.

Du kan midlertidig avregistrere kjøretøyet på vegvesenets nettsider.

Hva med forsikring?

  • Ansvarsforsikringen (trafikkforsikring) avsluttes umiddelbart og automatisk
  • Hos flere forsikringsselskap opphører også kasko/delkasko

Avregistrert - hva nå?

  • Kjøretøyet skal ikke brukes
  • Du har plikt til å informere alle brukere av kjøretøyet om at det er avregistrert og uforsikret, og ikke skal brukes
  • Vi anbefaler at du tar av skiltene
  • Kjøretøyet må plasseres forsvarlig og låst, og kan ikke stå på gate/vei, plass eller andre steder som er tilgjengelig for folk flest

Skal kjøretøyet brukes igjen?

  • Du må først skaffe ny ansvarsforsikring. Kontakt forsikringsselskapet ditt
  • Først når ny ansvarsforsikring er ordnet, kan du registrere kjøretøyet

Usikker på om kjøretøyet trenger kaskoforsikring når det er avregistrert?

  • Har du pant i bilen må du mest sannsynlig ha kaskoforsikring
  • Kontakt ditt forsikringsselskap for informasjon