Trafikkforsikringsforeningen fikk medhold i Høyesterett

Publisert

Klubbe i rettsal. Foto.

Foto: Media Srock/Adobe Stock.

Høyesterett har gitt Trafikkforsikringsforeningen (TFF) og Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) fullt medhold i en fersk dom.

Dommen er prinsipielt viktig og vil kunne få stor betydning for

hvilke lands regler som skal legges til grunn i alle saker som gjelder lovpålagt ansvarsforsikring.

Bakgrunnen var en trafikkulykke som skjedde i Norge i 2019. Bilfører, bil og forsikringsselskap var dansk og ingen andre kjøretøy var involvert i ulykken. Den danske bilføreren krevde erstatning etter norsk bilansvarslov av det danske forsikringsselskapet.

Spørsmålet i Høyesterett var om norske eller danske lovregler skulle anvendes.

TFF og YFF var partshjelper for det danske forsikringsselskapet.

Dommen utgjør en viktig avklaring, sier leder i Trafikkforsikringsforeningen, Roger Stenseth.

Les hele dommen

Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon
  • Roger Stenseth
  • Avdelingsdirektør