Vårjakt på elsparkesyklister uten forsikring

Publisert

Reklameboards på perrongen på Oslo S. Foto.

Foto: JCDecaux.

Trafikkforsikringsforeningen (TFF) står bak omfattende informasjonskampanjer rettet mot uforsikrede kjøretøyeiere nå på forsommeren.

Alt for mange privateide elsparkesykler mangler lovpålagt forsikring og eierne risikerer milliongjeld.

Siden 2023 har det vært lovpålagt med ansvarsforsikring for privateide elsparkesykler. Det er trolig solgt over en halv million elsparkesykler i Norge de siste årene, men tallene er usikre.

Tall fra Trafikkforsikringsforeningen tyder på at de fleste av disse fortsatt er uforsikret. Trafikkforsikringsforeningen mener det er urovekkende og alvorlig at majoriteten mangler den lovpålagte forsikringen.

Kan bli økonomisk katastrofe

I disse dager er det store informasjonsplakater å se rundt i hele landet, samt filmer i sosiale medier. Hensikten er å få folk til å skaffe seg lovpålagt forsikring på elsparkesyklene sine. TFF satser på å nå flere millioner mennesker med informasjonskampanjer gjennom store utendørs plakater ved trafikknutepunkt, bussholdeplasser, på torg og i gater. Det er viktig å kjenne til konsekvensene av å ha en uforsikret elsparkesykkel.

­ ­­­­­­– Hvis uforsikrede skader noe eller noen, får de skadelidte utbetalt erstatning gjennom Trafikkforsikringsforeningen. Mens de uforsikrede risikerer erstatningskrav for skader de har forårsaket.  Ved store personskader, kan det bli enorme økonomiske konsekvenser, sier juridisk fagsjef, Rebecca Bruun i Trafikkforsikringsforeningen.

Omfattende informasjonskampanje

Etter planen kommer rundt 2,5 millioner mennesker til å se plakatene om forsikringsplikt for elsparkesykler. Kampanjen går over hele landet.

I tillegg kommer målrettede kampanjer i sosiale medier. 

I informasjonsfilmene på sosiale medier brukes en kjent influenser. Målet er at en ny kampanjefilm skal nå ut til en halv million unge mennesker før sommeren.

 

Stine Neverdal