Ulykkesfugl

Mann med fugl på skulderen. Foto.

Foto: Good Morning Naug/Willy Nikkers.

De økonomiske konsekvensene av ikke å ha forsikring kan bli store, og det ønsket vi å rette søkelyset mot i denne kampanjen.

Fra 1. januar 2023 ble det påbudt med ansvarsforsikring på elsparkesykkel og andre små elektriske motorvogner som segway og hoverboard. Det er eieren som skal forsikre kjøretøyet.

Reklamebyrået Good Morning Naug sto bak kampanjefilmene. Willy Nikkers var produsent og Stian Johansen hadde regi.

Nye regler

Endringer i lovverket førte til at elsparkesykkel ble klassifisert som «liten elektrisk motorvogn», og ble derfor omfattet av bilansvarsloven fra og med januar 2023. Dette innebærer at du som eier av elsparkesykkel må ha ansvarsforsikring.

Se filmene