Medlemsselskap

Alle forsikringsselskaper som tilbyr trafikkforsikring i Norge har lovpålagt medlemskap i Trafikkforsikringsforeningen (TFF).

Tre typer forsikringsselskap

  • norske
  • selskap fra EØS-området med filial i Norge (NUF)
  • utenlandske selskap uten filial i Norge (FOS)

Tabellen under viser hvilke selskap som er medlem i TFF.

Garantiordninger

Norske selskaper og selskaper fra EØS-området med filial i Norge (NUF) er også medlem av Garantiordningen for skadeforsikring. Utenlandske selskaper uten filial i Norge (FOS), som driver såkalt grenseoverskridende virksomhet, er ikke medlem av den norske garantiordningen. Selskapet eller forsikringsformidleren din kan fortelle deg om det er en garantiordning i selskapets hjemland, og om du er dekket der.

Accelerant Insurance Europe SA - 1200

 

Adresse: c/o Aspida Forsikring Postboks 299 N-1326 LYSAKER

E-post: info@no.sedgwick.com

Telefon: +47 67 11 88 00

Nettside: https://www.aspidaforsikring.no

Kode: 1200

Selskapstype: FOS (BE)

Norsk garantiordning: Nei

Aktiv periode: 2020-

Codan Forsikring NUF

 

Org.nr:  991502491

Adresse: Postboks 523 Skøyen N-0214 Oslo

E-post:  autoskade@codanforsikring.no

Telefon: +47 815 22 200

Nettside:  https://www.codanforsikring.no

Kode: 4700

Selskapstype:  NUF DK

Norsk garantiordning:  Ja

Aktiv periode: 2005 - 2021

Eika Forsikring AS

 

Org.nr: 979628684

Adresse: Postboks 332 N-2318 Hamar

E-post: forsikring@eika.no

Telefon: +47 (915) 03850

Nettside:  https://www2.eika.no/ 

Kode: 7500

Selskapstype:  Norsk selskap

Norsk garantiordning:  Ja

Aktiv periode:  

 

Eir Försäkring AB

 

Org.nr: 

Adresse: Tordenskiolds gate 6 N-0160 Oslo

E-post: skador@eirforsakring.se

Telefon: 

Nettside:  

Kode: 1800

Selskapstype: FOS (SE)

Norsk garantiordning: Nei

Aktiv periode:  2020 -

 

Brands/agenter:

Euro Insurances Ltd.

 

Org.nr:  

Adresse: Postboks 6019 Etterstad N-0601 Oslo

E-post: TFF@leaseplan.no

Telefon: +47 23069800

Nettside:  http://www.euroinsurances.net/

Kode: 7600

Selskapstype: FOS (IRL)

Norsk garantiordning: Nei

Aktiv periode:  

Fremtind Forsikring AS

Adresse: Postboks 778 Sentrum N-0106 Oslo

E-post: skadepostinn@fremtind.no

Telefon: +47 915 09 801

Org.nr. :915651232

Nettside: https://www.fremtind.no/

Kode: 7000

Selskapstype: Norsk selskap

Norsk garantiordning: Ja

Aktiv periode:  

Frende Skadeforsikring AS

 

Org.nr: 991436960

Adresse: Postboks 3660 Fyllingsdalen N-5845 Bergen

E-post: skadesenteret@frende.no

Telefon: +4755153600

Nettside:  Web page url

Kode: 4000

Selskapstype: Norsk selskap

Norsk garantiordning: Ja 

Aktiv periode: 

Gjensidige Forsikring ASA

 

Org.nr: 995568217

Adresse: Postboks 700 Sentrum N-0106 Oslo

E-post: fmcs@gjensidige.no

Telefon: +47 22 96 80 00

Nettside: https://www.gjensidige.no/privat/forsikring

Kode: 4900

Selskapstype: Norsk selskap

Norsk garantiordning: Ja 

Aktiv periode:  

 

Brands/Agenter:

Granne Forsikring

 

Org.nr:838797172

Adresse: Postboks 98 N-6001 Ålesund

E-post: post@granne.no

Telefon: +47 70 10 12 50

Nettside: https://www.granne.no/privat

Kode: 1600

Selskapstype: Norsk selskap

Norsk garantiordning: Ja 

Aktiv periode:  

HDI Global

 

Org.nr: 67118807

Adresse: c/o Nordeuropa Forsikring Postboks 299 N-1366 Lysaker

E-post: info@nordeuropa.no

Telefon:  

Nettside: https://www.hdi.global/int/en

Kode: 0900

Selskapstype: FOS (IRL)

Norsk garantiordning: Nei

Aktiv periode: 2019 - 2021

HDI-Danmark

 

Org.nr: 

Adresse: Indiakaj 6, 1. København Ø. DK-2100

E-post: claims@vanameyde.no

Telefon: +47 22 00 20 00

Nettside: https://www.hdi.global/dk/dk

Kode: 2700

Selskapstype: FOS (DK)

Norsk garantiordning:  Nei

Aktiv periode:  

Helvetia Global Solutions Ltd

 

Org.nr:  

Adresse: Aeulestrasse 60 9490 Vaduz Liechtenstein

E-post: claims@vanameyde.no

Telefon: +47 22 00 20 00

Nettside: https://www.helvetia.com/global/globalsolutions/en/home.html

Kode: 9400

Selskapstype: FOS (FL)

Norsk garantiordning: Nei

Aktiv periode: 2023 -

If Skadeforsikring NUF

 

Org.nr: 981290666

Adresse: Postboks 240 N-1326 Lysaker

E-post: fcd@if.no

Telefon: + (47) 980 02400

Nettside: https://www.if.no/privat

Kode: 5300

Selskapstype: NUF (S)

Norsk garantiordning: Ja 

Aktiv periode:  

 

Brands/Agenter:

Insr Insurance Group ASA

 

Org.nr:  9 digit number, if they have

Adresse: Postboks 1860 Vika N-0124 Oslo

E-post: mailto:claims@insr.io

Telefon: +47 75 400 300

Nettside: http://www.insr.io/

Kode: 8900

Selskapstype: Norsk selskap

Norsk garantiordning: Ja

Aktiv periode: 2005 - 2021

Brands/Agenter:

Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

 

Org.nr: 940590698

Adresse: Postboks 235 Sentrum N-0103 Oslo

E-post: skade@jbf.no

Telefon: +47 815 59 115

Nettside: https://jbf.no/ 

Kode: 5400

Selskapstype: Norsk selskap

Norsk garantiordning: Ja 

Aktiv periode:  2020 -

KLP Skadeforsikring AS

 

Org.nr: 970896856

Adresse: Postboks 400 Sentrum N-0301 Oslo

E-post: klpskade@klp.no

Telefon: +47 22 03 35 00

Nettside: https://www.klp.no/forsikring

Kode: 6700

Selskapstype: Norsk selskap

Norsk garantiordning: Ja 

Aktiv periode:  

KNIF Trygghet Forsikring AS

 

Org.nr: 991206825

Adresse: Møllergata 39 N-0171 Oslo

E-post: post@kniftrygghet.no

Telefon: +47 23 68 39 00

Nettside: https://www.kniftrygghet.no/KTFHjem/KTF/Privat

Kode: 8000

Selskapstype: Norsk selskap

Norsk garantiordning: Ja

Aktiv periode:  

 

Brands/agenter:

Landkreditt Forsikring AS

 

Org.nr: 983784895

Adresse: Postboks 1824 Vika N-0123 Oslo

E-post: forsikring@landkreditt.no

Telefon: +47 23 00 08 00

Nettside: https://www.landbruksforsikring.no/

Kode: 7900

Selskapstype: Norsk selskap

Norsk garantiordning: Ja 

Aktiv periode:  

Lev Insurance

 

Org.nr:  9 digit number, if they have

Adresse: c/o Alfa Forsikring AS Industriveien 3 N-9325 Bardufoss

E-post: kundeservice@alfa-forsikring.no

Telefon: +47 480 29 999

Nettside: 

Kode: 0600

Selskapstype: FOS (BG)

Norsk garantiordning: Nei

Aktiv periode: 2019 - 2022

Lloyd’s c/o ArgoGlobal Syndicate 1200

 

Org.nr: 67118807

Adresse: c/o Nordeuropa Forsikring Postboks 299 1366 Lysaker

E-post: info@nordeuropa.no

Telefon:  

Nettside:  

Kode: 0800

Selskapstype: FOS (GB)

Norsk garantiordning: Nei

Aktiv periode: 2018 - 2021

Lloyd's Insurance Company S.A.

 

Org.nr: 

Adresse: Bastion Tower, Marsveldplein 5 BE-1050 Brussels

E-post: claims@vanameyde.no

Telefon: +47 22 42 27 00

Nettside: https://www.lloydsbrussels.com/

Kode: 9500

Selskapstype: FOS (BE)

Norsk garantiordning: Nei

Aktiv periode:  

Ly Forsikring AS

 

Org.nr: 996547639

Adresse: Åsmarkvegen 2 N-2390 Moelv

E-post: skade@lyforsikring.no

Telefon: +47 62 80 99 99

Nettside: http://lyforsikring.no/

Kode: 1700

Selskapstype: Norsk selskap

Norsk garantiordning: Ja 

Aktiv periode:  

Oslo Forsikring AS

 

Org.nr: 976542371

Adresse: Postboks 6845 St Olavs plass N-0130 Oslo

E-post: firmapost@oslo-forsikring.no

Telefon: +47 23 36 08 90

Nettside: https://www.opf.no/

Kode: 2300

Selskapstype: Norsk selskap

Norsk garantiordning: Ja 

Aktiv periode:  

Protector Forsikring ASA

 

Org.nr: 985279721

Adresse: Postboks 1351 Vika 0113 OSLO

E-post: info@protectorforsikring.no

Telefon: 24 13 18 88

Nettside:  

Kode: 2400

Selskapstype: Norsk selskap

Norsk garantiordning: Ja 

Aktiv periode: 

 

Brands/agenter: 

Storebrand Forsikring AS

 

Org.nr: 930553506

Adresse: Postboks 500 N-1327 Lysaker

E-post: Bilskade@storebrand.no

Telefon: +47 915 08880

Nettside: https://www.storebrand.no/privat/forsikring

Kode: 6500

Selskapstype: Norsk selskap

Norsk garantiordning: Ja 

Aktiv periode:  

Tryg Forsikring NUF

 

Org.nr: 989563521

Adresse: Postboks 7070 N-5020 Bergen

E-post: bilskade@tryg.no

Telefon: +47 23 29 75 75

Nettside: http://www.tryg.no/

Kode: 3900

Selskapstype: NUF (DK)

Norsk garantiordning: Ja 

Aktiv periode:  

 

Brands/agenter: 

W.R.Berkley Insurance Nordic NUF

 

Org.nr: 816815622

Adresse: Postboks 2883 N-0230 Oslo

E-post: skade@wrberkley.com

Telefon: +47 23 27 24 00

Nettside: http://www.berkleyinsurance.li/home/

Kode: 8600

Selskapstype: NUF (CH)

Norsk garantiordning: Ja 

Aktiv periode: 

Wakam

 

Org.nr:   

Adresse: 120 Rue Réaumur 75002 Paris Frankrike

E-post: operations@wakam.com

Telefon:  

Nettside: https://www.wakam.com/

Kode: 2800

Selskapstype: FOS (F)

Norsk garantiordning:  Nei

Aktiv periode: 2022 -

WaterCircles Forsikring ASA

 

Org.nr: 915495486

Adresse: Postboks 451 N-1327 Lysaker

E-post: skade@watercircles.no

Telefon: +47 67 20 60 50

Nettside: http://watercircles.no/

Kode: 9300

Selskapstype: Norsk selskap

Norsk garantiordning: Ja

Aktiv periode:  

XL Insurance Company SE

 

Org.nr:  

Adresse: Kungsgatan 5 SE-111 43 Stockholm

E-post: claims@vanameyde.no

Telefon: +47 22 00 20 00

Nettside: 

Kode: 2600

Selskapstype: FOS (SE)   

Norsk garantiordning:  Nei

Aktiv periode: 2023 -

Zurich Insurance plc

 

Org.nr: 991803017

Adresse: Bygdøy allé 1 N-0257 Oslo

E-post: dagfinn.gaarder@zurich.com

Telefon: +47 22 43 00 10

Nettside: https://www.nordic.zurich.com/

Kode: 1300

Selskapstype: NUF (IRL)

Norsk garantiordning: Ja 

Aktiv periode: