Forsikringsstatistikk for nyregistrerte biler

Statistikk på nyregistrerte biler registrert i TFFAuto pr. 31.3.2024. Biler i denne sammenheng er personbiler, varebiler og campingbiler med tillatt totalvekt opptil 3500 kg som er forsikret i Norge pr. 31.3.2024.

Viser det totale antall nyregistrerte biler og hvilke forsikringsselskaper som ble valgt til å forsikre kjøretøyene. Oversikten er sortert etter bilmerke etter hvilket merke som hadde flest nyregistreringer, de 15 vanligste og ‘øvrige’.

Forsikringsselskapenes relative markedsandel for de 15 mest populære bilmerkene som ble nyregistrert pr. 31.3.2024.

Viser det totale antall nyregistrerte biler og hva slags drivstofftyper disse bilene har. Oversikten er inndelt etter bilmerke, de 15 vanligste og ‘øvrige’.

Oversikt over nyregistrerte biler pr. 31.3.2024 etter hvilke fylker de ble registrert i. Ved å markere et fylke i kaken kan man se hvor mange nyregistrerte biler det er i dette fylke.

Viser hvilke drivstofftyper som var vanligst på nyregistrerte biler pr. 31.3.2024 innenfor hvert fylke.

Månedsfordelt oversikt over antall nye forsikringer tegnet på biler fordelt på de 6 største selskapene og ‘øvrige’ pr. 31.3.2024.