Skal du avregistrere bilen/kjøretøyet?

Husk at ansvarsforsikringen opphører umiddelbart og automatisk. Kjøretøyet blir dermed uforsikret og du kan bli økonomisk ansvarlig for eventuelle skader.

Dersom du avregistrerer kjøretøyet uten å levere inn skiltene, er det lett å glemme at det ikke lengre har ansvarsforsikring. Derfor anbefaler vi at du tar av skiltene og oppbevarer dem på et trygt sted.

Hva med forsikringen?

 • Ansvarsforsikringen (trafikkforsikring) avsluttes umiddelbart og automatisk
 • Hos flere forsikringsselskap opphører også kasko/delkasko

Avregistrert - hva nå?

 • Kjøretøyet skal ikke kjøres eller brukes på noen måte 
 • Du har plikt til å informere alle brukere av kjøretøyet om at det er avregistrert og uforsikret, og ikke skal brukes
 • Vi anbefaler at du tar av skiltene
 • Kjøretøyet må plasseres forsvarlig og låst, og kan ikke stå på gate/vei, plass eller andre steder som er tilgjengelig for folk flest
 • Uten ansvarsforsikring kan du bli økonomisk ansvarlig hvis kjøretøyet forårsaker skade

Skal kjøretøyet brukes igjen?

 • Du må først skaffe ny ansvarsforsikring. Kontakt forsikringsselskapet ditt
 • Først når ny ansvarsforsikring er ordnet, kan du registrere kjøretøyet
 • Husk å registrere kjøretøyet på Din side på www.vegvesen.no når forsikringen er i orden. Forsikringen er gyldig fra registreringstidspunktet

Usikker på om kjøretøyet trenger kaskoforsikring når det er avregistrert?

 • Har du pant i bilen må du mest sannsynlig ha kaskoforsikring
 • Kontakt ditt forsikringsselskap for informasjon