Du må ha ansvarsforsikring på elsparkesykkelen

Foto: Leika productions/AdobeStock.

Det er straffbart å bruke elsparkesykkel uten ansvarsforsikring. Skaff deg forsikring nå - før det skjer en ulykke

  • Det er lovpålagt å ha ansvarsforsikring på elsparkesykkelen
  • Hvis du er under 18 år, må foresatte kjøpe forsikringen for deg
  • Uten forsikring kan du bli erstatningsansvarlig
  • Ved alvorlige skader kan erstatningssummene komme opp i millionbeløp

Bestill forsikring nå! 

Finn et forsikringsselskap her

Visste du at…

Elsparkesykkel = motorvogn

Elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy er klassifisert som motorvogn - på lik linje med biler og motorsykler. Alle motorvogner skal ha ansvarsforsikring. Dette følger av bilansvarslova.

Hva er en ansvarsforsikring?

En ansvarsforsikring er en lovpålagt forsikring som dekker skader som motorvognen gjør. Dersom du skader deg selv, andre personer eller andre ting, vil ansvarsforsikringen dekke skadene. Ansvarsforsikringen dekker ikke skader på eget kjøretøy.

Verdt å vite:

  • Aldersgrensen for bruk av elsparkesykkel er 12 år
  • Barn under 15 år må bruke hjelm, men vi anbefaler at alle gjør det
  • Det er ikke lov til å stå flere på samme elsparkesykkel
  • Elsparkesykler som går i mer enn 20 km/t er ulovlige å bruke
  • Det er stor fare for brann i elsparkesykkelbatterier

 

Les også mer på Ladevettreglene