Du må ha ansvarsforsikring på elsparkesykkelen

Foto: Leika productions/AdobeStock.

Det er straffbart å bruke elsparkesykkel uten ansvarsforsikring. Skaff deg forsikring nå - før det skjer en ulykke. Og bruk hjelm!

  • Det er lovpålagt å ha ansvarsforsikring på elsparkesykkelen
  • Hvis du er under 18 år, må foresatte kjøpe forsikringen for deg
  • Uten forsikring kan du bli erstatningsansvarlig
  • Ved alvorlige skader kan erstatningssummene komme opp i millionbeløp

Bestill forsikring nå! 

Finn et forsikringsselskap her

Visste du at…

Elsparkesykkel = motorvogn

Elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy er klassifisert som motorvogn - på lik linje med biler og motorsykler. Alle motorvogner skal ha ansvarsforsikring. Dette følger av bilansvarslova.

Hva er en ansvarsforsikring?

En ansvarsforsikring er en lovpålagt forsikring som dekker skader som motorvognen gjør. Dersom du skader deg selv, andre personer eller andre ting, vil ansvarsforsikringen dekke skadene. Ansvarsforsikringen dekker ikke skader på eget kjøretøy.

Verdt å vite:

  • Aldersgrensen for bruk av elsparkesykkel er 12 år
  • Barn under 15 år må bruke hjelm, men vi anbefaler at alle gjør det
  • Det er ikke lov til å stå flere på samme elsparkesykkel
  • Elsparkesykler som går i mer enn 20 km/t er ulovlige å bruke
  • Det er stor fare for brann i elsparkesykkelbatterier

 

Når må jeg ha ansvarsforsikring på elsparkesykkelen?

Elsparkesykler og andre små elektriske motorvogner skal forsikres når de er i bruk. Begrepet «bruk» omfatter mer enn bare kjøring. For eksempel er elsparkesykkelen i bruk under lading og når den er parkert mellom to turer.

Når elsparkseykkelen er tatt ut av bruk/ikke brukes og plassert på en trygg og forsvarlig måte, er den ikke forsikringspliktig. Vi anbefaler likevel at man beholder forsikringen på hele året. Det er fort gjort å glemme at den er uforsikret når våren endelig kommer.

Hva er konsekvensene av å ikke ha ansvarsforsikring?

Å bruke eller kjøre en uforsikret elsparkesykkel er for det første straffbart. For det andre kan det bli veldig dyrt. Dersom en uforsikret elsparkesykkel forårsaker skade på andre personer eller ting, vil eier eller bruker kunne bli ansvarlig for å betale erstatning. I verste fall risikerer man å måtte betale flere millioner kroner. Dette gjelder ikke bare hvis du kjører på personer eller ting, men også hvis elsparkesykkelen begynner å brenne og boligen tar fyr. Uten forsikring får du heller ikke dekket skade på egen person, som for eksempel tannlege.

Les også mer på Ladevettreglene