Kjøpe eller selge et kjøretøy?

Husk at med en gang du skaffer deg bil, motorsykkel, moped eller annet kjøretøy, må du huske å ha forsikringen i orden. Kontakt et forsikringsselskap før du kjøper kjøretøyet.

Ved kjøp og salg av kjøretøy skal salgsmeldingen fylles ut. Salgsmeldingen er en melding om at kjøretøyet har skiftet eier, og kjøper må godkjenne salgsmeldingen for å bli registrert som eier.

Forsikringsplikt og eierskifte

Det er lovpålagt å ha ansvarsforsikring, og det er eier som er ansvarlig for at kjøretøyet er forsikret.

  • Selger/tidligere eier er ansvarlig for at kjøretøyet er forsikret til og med dagen før vedtaksdato. Vedtaksdato er datoen både kjøper og selger(e) har godkjent salgsmeldingen på nett.
  • Kjøper/ny eier må sørge for at forsikringen er i orden fra og med vedtaksdato. 
  • Selger/tidligere eiers forsikringsplikt opphører dagen før salgsmeldingen er levert, og en eventuell forsikring på tidligere eier trekkes da automatisk.
  • Kjøper/ny eier får et gebyr dersom kjøretøyet har vært uforsikret i minst tre påbegynte døgn fra og med datoen for eierskifte. Dette følger av bilansvarslova § 17 a med forskrift. 

Ved bruk av salgsmelding på papir er vedtaksdato den dagen salgsmeldingen registreres i Statens vegvesens system av en saksbehandler på trafikkstasjonen. Trafikkforsikringsforeningen forholder seg til vedtaksdatoen som fremkommer i Kjøretøyregisteret. 

Salg mellom ektefeller og samboere ved innsendt salgsmelding regnes som et eierskifte, og medfører at den nye eieren må tegne egen forsikring på kjøretøyet.

Husk å signere salgsmeldingen

Det er viktig at både kjøper og selger fyller ut salgsmeldingen. Hvis salgsmeldingen ikke er godkjent vil selger fortsatt stå som eier i Statens vegvesens Kjøretøyregister, og er således ansvarlig for kjøretøyet. Alle framtidige krav knyttet til kjøretøyet vil da gå til selger.

Vi anbefaler at du benytter salgsmeldingen på nett, så registreres eierskiftet raskt og enkelt. Husk også å fylle ut salgskontrakt. Denne finner du ved søk på internett – for eksempel kan NAF sin benyttes.