Har du fått SMS/e-post fra oss?

Trafikkforsikringsforeningen varsler automatisk forsikringstakere når det registreres i det nasjonale forsikringsregisteret for kjøretøy (TFFAuto) at:

 • forsikringen er avsluttet
 • kjøretøyet er uforsikret

Varsel på SMS/e-post sendes kun dersom mobilnummer/e-post er registrert i TFFAuto eller i Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Du har solgt kjøretøyet

Du som selger får sms/e-post med informasjon om at din forsikring er avsluttet.

Kjøper er forsikringspliktig fra og med vedtaksdato. Din/selgers forsikring opphører dagen før vedtaksdato og sms/e-post sendes deg som informasjon.

Vedtaksdato er:

 • Ved digital salgsmelding er vedtaksdato den dagen både du og kjøper har godkjent salgsmeldingen
 • For salgsmelding på papir er vedtaksdato den dagen salgsmeldingen blir registrert i Statens vegvesens system av saksbehandler på trafikkstasjonen

Manglende betaling av forsikring

 1. Ditt forsikringsselskap kan avslutte forsikringsavtalen med deg hvis du ikke har betalt.
 2. Trafikkforsikringsforeningen sender varsel til deg når TFFAuto får beskjed fra forsikringsselskapet om at forsikringen er opphørt.
 3. Merk at forsikring kan ha opphørt tilbake i tid, og gebyr kan være ilagt.
 4. Dersom du selv mener du har ansvarsforsikring bør du snarest kontakte ditt forsikringsselskap.

Du har kjøpt eller tilbakelevert et leasingskjøretøy

 1. Har du levert inn leasingkjøretøyet vil du få en melding om at forsikringen du tegnet er opphørt. Du kan se bort ifra meldingen. 
 2. Har du kjøpt leasingkjøretøy får du melding om at forsikring er avsluttet selv om du (som ny eier) allerede har forsikret kjøretøyet.
 3. Dersom du er usikker på om kjøretøyet er forsikret bør du ta kontakt med ditt forsikringsselskap, eller leasingselskapet som du har kjøpt kjøretøyet av.

Du har nylig byttet forsikringsselskap

 • Har du nylig byttet forsikringsselskap og mottar et varsel om at kjøretøyet er uforsikret, må du snarest ta kontakt med ditt nye forsikringsselskap.

Kjøretøyet er stjålet eller gjenfunnet

Når et kjøretøy er stjålet er det anmeldelsesdatoen til politiet som er avgjørende, og ikke datoen kjøretøyeier mener kjøretøyet ble stjålet.

 1. Dersom kjøretøyet er gjenfunnet blir det igjen forsikringspliktig, og du mottar varsel på grunn av dette.
 2. Ta derfor snarest kontakt med ditt forsikringsselskap for å forsikre kjøretøyet.
 3. Kjenner du ikke til hvor kjøretøyet befinner seg, ta kontakt med politiet.