Spørsmål og svar om gebyret

Hva innebærer gebyrordningen?

Gebyrordningen innebærer at eier som ikke har oppfylt den lovpålagte plikten til å skaffe forsikring (ansvarsforsikring), må betale et gebyr til Trafikkforsikringsforeningen for den tiden kjøretøyet mangler gyldig forsikring.

Hva er formålet med gebyrordningen?

Formålet med gebyrordningen er at eieren skaffer seg forsikring på sine uforsikrede kjøretøy.

Hvilken myndighet har dere til å ilegge gebyr?

Gebyret er lovfestet i bilansvarslova § 17 a. Det følger av § 17 a at dersom et kjøretøy ikke er forsikret etter bilansvarslova § 15 skal eieren betale gebyr til Trafikkforsikringsforeningen. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-02-03?q=bilansvar

Hvorfor har jeg fått gebyr?

Du står registrert som eier av et uforsikret kjøretøy.

Hva koster dette per dag?

Gebyrsatser per dag:

Moped, traktor, motorredskap, veterankjøretøy: 50 kr per dag

Personbil, varebil, campingbil, beltebil, motorsykkel, beltemotorsykkel (snøscooter): 150 kr per dag

Buss, lastebil: 250 kr per dag

 

*I tillegg kreves det trafikforsikringsavgift til staten (tidligere årsavgift) for hver dag kjøretøyet er uforsikret:

  • Tabellen under viser døgnsatsene for trafikkforsikringsavgift.
  • Døgnsatsen bestemmes årlig av Stortinget statsbudsjettet.
  • Trafikkforsikringsavgiften beregnes utfra døgnsatsen x antall døgn kjøretøyet er forsikret. 

Avgift skal betales med følgende beløp (kr) per døgn:

 

Kjøretøygrupper

Trafikkforsikringsavtale som tegnes eller har hovedforfall (og gebyr som er utsendt fra TFF):

 

F.o.m 1.3.2022 t.o.m 28.2.2023

F.o.m 1.3.2023 t.o.m 29.2.2024

F.o.m 1.3.2024

Bil og buss, diesel uten partikkelfilter

9,57

9,84

9,11

Bil og buss, bensin eller diesel med partikkelfilter

8,15

8,38

7,60

Motorsykkel, diesel, bensin og elektrisk

5,93

6,10

5,23

Veterankjøretøy, moped, traktor, taxi, motorredskap, beltemotorsykkel (snøscooter) med flere

1,38

1,42

0,37

Kjøretøy på Svalbard, NATO og ambassader. Selvassurandører. 

0,00

0,00

0,00

Elektrisk bil.
Med hydrogen og brenselcelle.

8,15

8,38

8,70

Elektrisk moped, traktor, buss, taxi, motorredskap, beltemotorsykkel (snøscooter) med flere.
Med hydrogen og brenselcelle.

 

1,38

1,42

0,37

 

Hvor får dere opplysninger om uforsikrede kjøretøy fra?

TFF henter opplysninger om uforsikrede kjøretøy i TFFAuto, som er bransjens IT-system for felles forsikringsinformasjon for motorvogner. Alle trafikkforsikringsselskaper i Norge bruker TFFAuto. TFFAuto mottar også informasjon om motorvogner og eiere fra Kjøretøyregisteret som forvaltes av Statens vegvesen.

Hvilke kjøretøy må ha forsikring?

Alle kjøretøy, herunder biler, mopeder, motorsykler, traktorer og busser mv., som er registrert skal være forsikret. Kjøretøy som ikke er registreringspliktig skal være forsikret når de er i bruk eller parkert på gate, vei eller annet sted som er tilgjengelig for folk flest. Dette gjelder for eksempel elsparkesykler.

Hvilke kjøretøy trenger ikke forsikring?

Kjøretøy som er avskiltet, avregistrert, vraket eller stjålet regnes ikke som forsikringspliktige.

Tilhengere og campingvogner trenger heller ikke forsikring.

Hvordan kan jeg unngå gebyr?

Eiere av uforsikrede kjøretøy må alltid betale gebyr. Gebyret stoppes dagen kjøretøyet er registrert som forsikret eller avregistrert.

Du har derfor tre alternativ:

  • forsikre kjøretøyet
  • selge kjøretøyet, eller
  • levere skiltene til Statens vegvesen eller avregistrere kjøretøyet på Statens vegvesen sine nettsider

Kjøretøyet mitt er ikke i kjørbar stand/ikke i bruk – må jeg ha forsikring?

Alle kjøretøy som er registrert, skal være forsikret. Kjøretøy som ikke er registreringspliktig skal være forsikret når de er i bruk eller parkert på gate, vei eller annet sted som er tilgjengelig for folk flest.  

Dersom kjøretøyet ikke er i bruk eller ikke er i kjørbar stand, kan du avregistrere det. Da opphører ansvarsforsikringen automatisk. Det kan likevel være du trenger kaskoforsikring. Kontakt ditt forsikringsselskap for mer informasjon.

Hva skjer hvis jeg ikke betaler gebyret?

Dersom du ikke betaler gebyret vil Trafikkforsikringsforeningen sende purringer og videresende kravet til inkasso.

Merk at tidligere utstedte dagsgebyr ikke vil bli slettet ved kjøp av forsikring.