Gebyrsatser

Gebyrsatser

Kjøretøygruppe    
Gebyrsats

Moped, traktor, motorredskap, veterankjøretøy 

50 kr per dag

Personbil, varebil, campingbil, beltebil, motorsykkel, beltemotorsykkel (snøscooter)

150 kr per dag

Buss, lastebil

250 kr per dag