Har du fått gebyr?

Du har fått gebyr fordi ditt kjøretøy har vært uforsikret i mer enn tre døgn. Du må betale gebyr for hver dag kjøretøyet er uforsikret.

For å stanse gebyret må du

  • skaffe deg forsikring
  • hvis kjøretøyet ditt ikke er i bruk på noen som helst måte kan du vrake kjøretøyet eller avregistrere kjøretøyet. Husk at kjøretøyet ikke kan kjøres eller brukes på noen måte.
  • står du oppført med et kjøretøy som er stjålet må du kontakte politiet og sikre at kjøretøyet er meldt stjålet og etterlyst i ELYS
  • har du solgt kjøretøyet må du passe på at korrekt salgsmelding har blitt innlevert til Statens vegvesen

Dersom du mener at kjøretøyet ditt er forsikret med ansvarsforsikring må du kontakte ditt forsikringsselskap slik at de kan rette opp i forholdet.

Dersom du har mener at kjøretøyet er vraket eller avregistrert må du ta kontakt med Statens vegvesen slik at de kan rette opp i forholdet.

Dersom kjøretøyet er stjålet må du ta kontakt med politiet og påse at kjøretøyet er meldt stjålet og etterlyst i ELYS.

Dersom du har solgt kjøretøyet må du påse at salgsmeldingen (melding om eierskifte) er sendt inn korrekt til Statens vegvesen og at kjøper har godkjent salgsmeldingen.