Har du mottatt SMS eller e-post fra oss?

Trafikkforsikringsforeningen varsler automatisk forsikringstaker når det registreres i det nasjonale forsikringsregisteret for kjøretøy (TFFAuto) at:

  • forsikringen er avsluttet
  • kjøretøyet er uforsikret

Trafikkforsikringsforeningen varsler også automatisk eier når det registreres i det nasjonale forsikringsregisteret for kjøretøy (TFFAuto) at:

  • du har kjøpt et nytt kjøretøy som er uforsikret
  • du har kjøpt et nytt kjøretøy som er avregistrert

Varsel på SMS/e-post sendes kun dersom mobilnummer/e-post er registrert i TFFAuto eller i Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Ulike situasjoner der du får SMS eller e-post fra Trafikkforsikringsforeningen

Du har solgt et kjøretøy

Du som har solgt et kjøretøy får sms/e-post med informasjon om at din forsikring er avsluttet.

Kjøper er forsikringspliktig fra og med vedtaksdato, og selgers forsikring opphører automatisk fra dagen før vedtaksdato.

Ved digital salgsmelding er vedtaksdato den dagen både du og kjøper har godkjent salgsmeldingen For salgsmelding på papir er vedtaksdato den dagen salgsmeldingen blir registrert i Statens vegvesens system av saksbehandler på trafikkstasjonen

Du har kjøpt et kjøretøy

Du som har kjøpt et kjøretøy får sms/e-post med informasjon om at kjøretøyet er uforsikret.

Kjøper er forsikringspliktig fra og med vedtaksdato, og selgers forsikring opphører automatisk fra dagen før vedtaksdato.

Ved digital salgsmelding er vedtaksdato den dagen både du og selger har godkjent salgsmeldingen. For salgsmelding på papir er vedtaksdato den dagen salgsmeldingen blir registrert i Statens vegvesens system av saksbehandler på trafikkstasjonen.

Du har kjøpt et avregistrert kjøretøy

Du som har kjøpt et avregistrert kjøretøy får sms/e-post med informasjon om at kjøretøyet er avregistrert, og hva du må gjøre før du kan ta i bruk kjøretøyet. Dersom du skal ta kjøretøyet i bruk må kjøretøyet først forsikres og påregistreres.

Manglende betaling av forsikring

Ditt forsikringsselskap kan avslutte forsikringsavtalen med deg hvis du ikke har betalt forsikringspremien.

Trafikkforsikringsforeningen sender deg varsel når TFFAuto får beskjed fra forsikringsselskapet om at forsikringen er opphørt.

Dersom du selv mener at du har ansvarsforsikring bør du snarest kontakte ditt forsikringsselskap.

Du har kjøpt eller levert tilbake et leasingkjøretøy

Har du levert inn et leasingkjøretøy vil du få en melding om at forsikringen du tegnet er opphørt. Du kan se bort ifra meldingen.

Har du kjøpt et leasingkjøretøy som du allerede har forsikret får du melding om at forsikringen er avsluttet, selv om du (som ny eier) allerede har forsikret kjøretøyet. Du kan se bort ifra meldingen.

Dersom du er usikker på om kjøretøyet er forsikret bør du ta kontakt med ditt forsikringsselskap, eller leasingselskapet som du har kjøpt kjøretøyet av.

Du har nylig byttet forsikringsselskap

Har du nylig byttet forsikringsselskap og mottar et varsel om at kjøretøyet er uforsikret, må du snarest ta kontakt med ditt nye forsikringsselskap.

Kjøretøyet er stjålet eller gjenfunnet

Når et kjøretøy er stjålet er det anmeldelsesdatoen til politiet som er avgjørende, og ikke datoen kjøretøyeier mener kjøretøyet ble stjålet.

Dersom kjøretøyet blir gjenfunnet mottar TFFAuto beskjed om dette fra politiet. Kjøretøyet blir forsikringspliktig igjen når politiet har meldt det som gjenfunnet, og du mottar varsel fra oss på grunn av dette. Ta derfor snarest kontakt med ditt forsikringsselskap for å forsikre kjøretøyet. Kjenner du ikke til hvor kjøretøyet befinner seg, ta kontakt med politiet.