Trafikkforsikringsavgift

Spørsmål og svar om trafikkforsikringsavgiften.

Hva er trafikkforsikringsavgift til staten?

Fra 2018 ble årsavgiften erstattet av en trafikkforsikringsavgift. Avgiften kreves inn av forsikringsselskapene på vegne av staten. Beløpet er det samme, men kan fordeles gjennom året og betales samtidig med forsikringen på kjøretøyet.

Trafikkforsikringsavgiften vil gjelde alle registrerte kjøretøy med tillat totalvekt opptil 7 500 kg som skal ha ansvarsforsikring (trafikkforsikring).

For kjøretøy med tillatt totalvekt på 7 500 kg eller mer, må du betale vektårsavgift. Denne avgiften skal fortsatt kreves inn av Skatteetaten, og du skal ikke betale trafikkforsikringsavgift for slike kjøretøy.

Når ble trafikkforsikringsavgiften vedtatt?

Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2017 at innkreving av trafikkforsikringsavgift for forsikringsavtaler som løp inn i 2018 kunne kreves inn. Trafikkforsikringsavgiften ble endelig vedtatt i statsbudsjettet for 2018.

Hvor mye utgjør trafikkforsikringsavgiften?

  • Tabellen under viser døgnsatsene for trafikkforsikringsavgift.
  • Døgnsatsen bestemmes årlig av Stortinget statsbudsjettet.
  • Trafikkforsikringsavgiften beregnes utfra døgnsatsen x antall døgn kjøretøyet er forsikret. 

Avgift skal betales med følgende beløp (kr) per døgn:

 

Kjøretøygrupper

Trafikkforsikringsavtale som tegnes eller har hovedforfall (og gebyr som er utsendt fra TFF):

 

F.o.m 1.3.2022 t.o.m 28.2.2023

F.o.m 1.3.2023 t.o.m 29.2.2024

F.o.m 1.3.2024

Bil og buss, diesel uten partikkelfilter

9,57

9,84

9,11

Bil og buss, bensin eller diesel med partikkelfilter

8,15

8,38

7,60

Motorsykkel, diesel, bensin og elektrisk

5,93

6,10

5,23

Veterankjøretøy, moped, traktor, taxi, motorredskap, beltemotorsykkel (snøscooter) med flere

1,38

1,42

0,37

Kjøretøy på Svalbard, NATO og ambassader. Selvassurandører. 

0,00

0,00

0,00

Elektrisk bil.
Med hydrogen og brenselcelle.

8,15

8,38

8,70

Elektrisk moped, traktor, buss, taxi, motorredskap, beltemotorsykkel (snøscooter) med flere.
Med hydrogen og brenselcelle.

 

1,38

1,42

0,37

 

Når skal jeg betale trafikkforsikringsavgiften?

Trafikkforsikringsavgiften betales samtidig som forsikringen på kjøretøyet, og fordeles dermed på like mange terminer som ansvarsforsikringen (trafikkforsikringen) innbetales: måned, kvartal, halvår eller helår.

Forsikringen din fornyes normalt hvert år, men følger ikke kalenderåret. Når du fornyer en forsikring med ikrafttredelsesdato fra og med 1. mars, vil trafikkforsikringsavgiften som du betaler fra denne datoen være med ny sats for dette året.

Hva skjer med kjøretøy som veier 7500 kg eller mer?

For kjøretøy med tillatt totalvekt på 7500 kg eller mer, må du betale vektårsavgift. Denne avgiften kreves fortsatt inn av Skatteetaten. Du skal ikke betale trafikkforsikringsavgift for disse kjøretøyene.

Jeg har campingvogn eller tilhenger som jeg har forsikret. Hva skal jeg betale for det?

Det er ingen lovpålagt ansvarsforsikring (trafikkforsikring) på campingvogner eller tilhengere, og derfor ingen trafikkforsikringsavgift.

Jeg bruker ikke kjøretøyet mitt - skal jeg likevel betale trafikkforsikringsavgift?

Du skal betale trafikkforsikringsavgift så lenge kjøretøyet er registrert og dermed forsikringspliktig. Dersom du ikke benytter kjøretøyet, kan du avregistrere kjøretøyet og dermed unngå å betale ansvarsforsikring og trafikkforsikringsavgift. Det kan likevel hende at du ønsker kaskoforsikring.

Jeg bruker kun kjøretøyet deler av året - hva skal jeg betale i trafikkforsikringsavgift?

Dersom kjøretøyet kun er i bruk deler av året må det avregistreres for tiden det ikke er i bruk for å unngå å betale forsikring.

Hva skjer om jeg eier flere kjøretøy?

Trafikkforsikringsavgiften skal betales sammen med forsikringen. Har du en felles faktura for alle kjøretøy, betales trafikkforsikringsavgift samtidig for disse kjøretøyene.

Hva skjer om jeg har solgt kjøretøyet mitt?

Dersom kjøretøyet er solgt, opphører selgers forsikring automatisk. Trafikkforsikringsavgiften følger forsikringen. Siden du ikke lenger har forsikring, skal du heller ikke betale Trafikkforsikringsavgift. Merk at ny eier må kjøpe egen forsikring og betale Trafikkforsikringsavgift. Husk derfor å levere salgsmelding (melding om eierskifte) til Statens vegvesen.

 
Nærmere om levering av salgsmelding på nett:
 

Hva skjer om jeg har avregistrert kjøretøyet mitt?

Dersom kjøretøyet er avregistrert, trenger du ikke ansvarsforsikring for kjøretøyet. Når du avregistrerer kjøretøyet opphører ansvarsforsikringen automatisk, slik at du ikke lenger må betale trafikkforsikringsavgift.

Hva skjer om jeg har vraket kjøretøyet mitt?

Du skal hverken betale forsikring eller trafikkforsikringsavgift etter at et kjøretøy er vraket. For å slippe krav om forsikring og trafikkforsikringsavgift, må Statens vegvesen ha registrert at kjøretøyet er vraket. Når et kjøretøy er oppført som vraket i Kjøretøyregisteret, opphører ansvarsforsikringen automatisk, slik at du ikke lenger må betale trafikkforsikringsavgift.

Hva skjer om kjøretøyet mitt er stjålet?

Når er kjøretøy er meldt stjålet i politiets systemer, skal du som forsikringstaker ikke betale forsikring frem til det eventuelt blir meldt gjenfunnet. Siden forsikringen opphører ved tyveri og forsikringsselskapet ditt overtar ansvaret, skal du heller ikke betale trafikkforsikringsavgift for perioden kjøretøyet er meldt stjålet.

Hva skjer om jeg eksporterer mitt kjøretøy ut av Norge?

Dersom du eksporterer kjøretøyet, må du melde fra til Statens Vegvesen, samt sikre at du ikke har en norsk ansvarsforsikring (trafikkforsikring). Du skal heller ikke betale trafikkforsikringsavgift.

Jeg har en bil som blir veteranbil i 2024. Hva skal jeg betale i trafikkforsikringsavgift?

Kjøretøy som i løpet av 2024 blir 30 år, regnes som veterankjøretøy per 1.1.2024. Det betyr at du skal betale trafikkforsikringsavgift fra og med 1.1.2024 for veterankjøretøy. Denne satsen er per i dag på et lavere nivå enn for diesel- og bensindrevne kjøretøy. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap dersom du har fått krav om høyere trafikkforsikringsavgift.

Hva skjer hvis jeg bytter forsikringsselskap?

Trafikkforsikringsavgiften vil følge forsikringsforholdet. Bytter du selskap, vil trafikkforsikringsavgiften og forsikringen stoppe hos det gamle, og begynne å løpe hos det nye. Merk at trafikkforsikringsavgiften er den samme uanvhenging hvilket forsikringsselskap du benytter. 
Se for øvrig spørsmål om "avsluttet forsikringsforhold" for kjøretøyet og for mye betalt premie og trafikkforsikringsavgift.

Hva skjer om forsikringsforholdet avsluttes?

Dersom du har betalt forsikring og trafikkforsikringsavgift for en termin og avslutter forsikringsforholdet før terminens slutt, vil forsikringsselskapet tilbakebetale for mye betalt forsikringspremie og trafikkforsikringsavgift.

Hva skal jeg betale om jeg kjøper en forsikring, men angrer noen dager etterpå?

Du skal kun betale trafikkforsikringsavgift for de dagene du betaler forsikringspremie.

Jeg har fått feil sats på trafikkforsikringsavgift fordi mitt forsikringsselskap ikke har registrert at min dieselbil har fabrikkmontert partikkelfilter. Hva gjør jeg?

Dersom du ikke er enig i hvilken kategori ditt kjøretøy befinner seg i, må du henvende deg til Statens vegvesen. Forsikringsselskapene baserer sin innkreving av trafikkforsikringsavgift på opplysninger registrert i Kjøretøyregisteret. Det er Statens vegvesen som vedlikeholder disse opplysningene.

Hvordan påvirker bonusen min hva jeg skal betale i trafikkforsikringsavgift?

Trafikkforsikringsavgift er en avgift og påvirker ikke bonus eller forsikringspremien. Det er en avgift som er uavhengig av hvor mye du betaler i forsikringspremie. Trafikkforsikringsavgiften er avhengig av hvilken type kjøretøy du har, for eksempel bensindrevet bil eller elbil. Trafikkforsikringsavgiften er også den samme uansett kjørelengde, på samme måte som den tidligere årsavgiften. 

Hva skjer om jeg ikke betaler trafikkforsikringsavgift?

Dersom du ikke betaler forsikringspremien eller trafikkforsikringsavgift, vil forsikringsselskapet sende purringer, si opp forsikringsforholdet og sende kravet til inkasso. I praksis vil det bety at bilen blir avskiltet i en veikontroll.