Grønt kort

Grønt kort er et internasjonalt forsikringsbevis og gjør det enklere å bevise at du har forsikring.

Hva er Grønt Kort?

Grønt kort er et internasjonalt forsikringskort som bekrefter at du har gyldig ansvarsforsikring. Grønt kort kan gjøre det lettere å bevise at du har gyldig forsikring, for eksempel hvis du opplever et trafikkuhell.

Har du et kjøretøy med norske skilt må bilen være forsikret i et norsk forsikringsselskap. Som hovedregel vil de fleste norske forsikringsselskapene begrense sin dekning til å gjelde i Europa. Selv om du kan kjøre bilen din i store deler av Europa uten trafikkforsikringsbevis – eller Grønt kort - anbefaler vi at du tar med dette. Skal du til et land utenfor Europa (som også er med i Grønt Kort-samarbeidet) skal du medbringe Grønt Kort.

Grønt kort utstedes kostnadsfritt av ditt forsikringsselskap før utreise.

Grønne kort behøver ikke lenger være grønne. Forsikringsbeviset kan nå også printes på hvitt papir med sort skrift.

Disse landende er med i Grønt Kort samarbeidet:

Albania, Andorra, Azerbaijan, Belgia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Israel, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Lichtenstein, Luxemburg, F.Y.R.O.M. (Makedonia), Malta, Marokko, Moldova, Montenegro, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Serbia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tunisia, Tyrkia, Tyskland, Ukraina, Ungarn og Østerrike.

Belarus, Iran og Russland er suspendert fra Grønt Kort samarbeidet.

Grenseforsikring:

Dersom det ikke er mulig å benytte Grønt Kort i det landet du reiser til må du kjøpe en grenseforsikring.

Hva innebærer Grønt Kort samarbeidet?

Grønt Kort samarbeidet består i all hovedsak av to avtaler

  1. Uniform Agreement, som innebærer at et forsikringsbevis – Grønt Kort – utstedt av et lands trafikkforsikringsforening garanterer for riktig erstatningsoppgjør etter skader voldt i et annet medlemsland av et motorkjøretøy forsikret i et av utstedende trafikkforsikringsforenings medlemsselskaper.
    1. Multilateral Agreement, som er en generell garantioverenskomst (ikke-kontroll av "grønt-kort" ved grensen) ved at nasjonalt registreringsnummer på motorvognen er bevis for gyldig trafikkforsikring, og omfatter per 15.12.2022 følgende land: De 27 medlemslandene i EU i tillegg til Andorra, Bosnia & Herzegovina, Island, Lichtenstein, Montenegro, Serbia, Storbritannia, Sveits og Norge.

Gjennom disse avtalene garanterer TFF for riktig oppgjør dersom norske motorvogner gjør skade i noen av disse landene. Dersom en motorvogn fra  et av avtalelandene gjør skade i Norge, skal TFF eller den TFF har bemyndiget,  behandle og gjøre opp skaden på vegne av det utenlandske forsikringsselskapet som har ansvarsforsikringen på motorvognen.