Kjøring i ulike land

Gode råd til deg som skal kjøre bil i utlandet.

Viktig å huske på når du kjører med egen bil i utlandet

  • Selv om du kan kjøre bilen din i store deler av Europa uten trafikkforsikringsbevis – eller Grønt kort - anbefaler vi at du tar med dette. Det viser seg at de fleste trafikkskadesituasjoner lettere løser seg når du kan framvise Grønt kort. Du får tilsendt Grønt kort kostnadsfritt ved henvendelse til forsikringsselskapet ditt før utreise.
  • Om du skulle bli innblandet i en trafikkulykke i utlandet med din norskregistrerte bil, vil den norske bilansvarsloven gjelde for skadde personer i din bil dersom de er norske statsborgere eller er hjemmehørende i Norge, og reisen starter og skal avsluttes i Norge.
  • Hvis en annen bil er ansvarlig for kollisjonen kan du velge å kreve erstatning etter skadestedets lovgivning eller norsk bilansvarslov. Har du først bestemt deg for hvilken lovgivning du vil følge, kan du normalt ikke ombestemme deg i ettertid.
  • Hvis du ønsker å holde deg til skadevolderens forsikringsselskap og ikke blande inn ditt norske forsikringsselskap, kan du henvende det til det utenlandske forsikringsselskapets skaderepresentant i Norge når du kommer hjem. Hos Trafikkforsikringsforeningen - TFF får du opplyst hvem som representerer det utenlandske forsikringsselskapet i Norge. Send e-post til .
  • Skal du kjøre med tilhenger eller campingvogn i Tyskland må du sørge for å ha med Grønt kort også for denne, da Tyskland har innført selvstendig ansvarsforsikring for tilhenger og campingvogn.

Viktig å fylle ut skadeskjema

Du burde fylle ut den internasjonale skademeldingen og underskrive den sammen med motparten. Gjør dette om mulig med en gang på skadestedet.

Det er lurt å ta bilder av kjøretøyene som er involvert i ulykken for å dokumentere både registreringsnummer, hvor skaden er oppstått, omfanget på skaden etc. Ta også for eksempel bilder av motpartens forsikringsbevis og kontaktinformasjon for å gjøre det lettere å dokumentere hendelsen i ettertid.

Underskriftene viser kun at dere har fylt ut forsiden i fellesskap og har ikke noe med skyldspørsmålet å gjøre. Er det uenighet om de faktiske forhold som omhandles på forsiden, kan forbehold skrives i skisseruten.

Det er spesielt viktig å få med:
  • Det utenlandske kjøretøyets registreringsnummer og i hvilket land det er hjemmehørende. Hvis kjøretøyet er en lastebil med tilhenger, er det også viktig å notere registreringsnummeret på trekkvognen.  
  • Opplysninger om hvor det utenlandske kjøretøyet er forsikret. Notér løpenummeret på motpartens Grønne kort, hvis slikt foreligger eller be om en kopi av det.
  • Opplysninger om det utenlandske kjøretøyets forsikringsforhold er viktig for at ditt forsikringsselskap skal kunne kreve sine utlegg tilbake, dersom den annen part er ansvarlig. Hvis ikke kan du risikere bonustap selv om du ikke er ansvarlig for kollisjonen.

Viktig å huske på når du beveger deg til fots i utlandet

I noen land er ikke bilansvarsforsikringen basert på objektivt ansvar. Det vil si at du kan risikere å ikke få erstatning fra det utenlandske selskapet hvis du blir påkjørt og føreren ikke har direkte skyld for påkjørselen. En egen ulykkesforsikring anbefales ved slike tilfeller.