Lovpålagt ansvarsforsikring på elsparkesykler

Publisert

I 2023 har vi kjørt omfattende kampanjer rettet mot eiere av elsparkesykler. De har gått på tv og i sosiale medier.

Fra 1. januar 2023 har det vært lovpålagt med ansvarsforsikring på elsparkesykler, men altfor mange kjører likevel rundt uten forsikringen. For elsparkesykler som leies ut er det utleierne som ordner med forsikring.

Har nådd mange

Ettersom målgruppen er unge mennesker, har vi brukt en profilert influenser i filmene. På Tik Tok har filmene nådd nesten 1,7 millioner mennesker.

Totalt har høstens kampanje nådd ut til nesten 80 prosent av befolkningen, godt hjulpet av dekningstunge kampanjer på TV, utendørs- plakater og Tik Tok.

I gjennomsnitt har folk blitt eksponert for filmene ti ganger på tvers av de ulike flatene og kanalene.

Les mer om denne kampanjen: Elsparkesykkelkampanje sett av millioner