Melding om skade på rein

Etter bilansvarslovens § 10 annet ledd, har reineier krav på erstatning også når rein skades av ukjent motorvogn.

Fremme krav

Reineier kan fremme krav om erstatning til Trafikkforsikringsforeningen. Det er mulig å melde skaden ved å skrive en kort forklaring og laste opp nødvendige vedlegg. 

Forutsetninger

For å ha krav på erstatning, må reineier fremskaffe dokumentasjon for:

  1. at reinen er skadet av en motorvogn - og at den er ukjent
  2. hvem som er eier av dyret
  3. reinens kjønn/kastrat & alder

Les mer om dokumentasjonskrav i veiledningen til skadeskjemaet. Skjemaet er utarbeidet i samråd med Reindriftsforvaltningen, NRL, Fylkesveterinæren i Troms og Finnmark og Reinpolitiet.

Last ned skadeskjema (pdf) 

Erstatningsutmåling

Grunnlaget for erstatningsutmålingen er som hovedregel Forskrift om grunnsatser for tap av tamrein (FOR-2022-07-19-1366). Satsene i forskriften blir justert årlig.

 

Melding om skade på rein sendes med utfylt skademelding, bilder og anmeldelsesbekreftelse/veterinærattest til e-post: skade@tff.no»

 

Kontaktinfo for skadekontoret

E-post: skade@tff.no

Telefon: 22 04 86 00

Vi besvarer telefonhenvendelser hverdager mellom kl 09 - 14:30

Postadresse:
Trafikkforsikringsforeningen
Postboks 2551 Solli
0202 Oslo