Skade

Trafikkforsikringsforeningen har ansvar for skader forvoldt av kjøretøy som er ukjente, uforsikrede og utenlandske.