Skadebehandling

Trafikkforsikringsforeningen (TFF) har bl.a. ansvar for skader forvoldt av kjøretøy som er ukjente, uforsikrede og utenlandske.

Ukjente

Dersom du har fått en skade på din faste eiendom (gjerde, postkassestativ etc), kan du være berettiget til erstatning for ditt økonomiske tap fra TFF.  

Har du blitt skadet av en ukjent motorvogn og personskaden medfører et økonomisk tap, kan du søke erstatning fra TFF.

Har du fått skade på løsøre (bil, sykkel etc.) forvoldt av en ukjent motorvogn får du ikke erstatning.

Uforsikrede

Har du eller noe du eier blitt skadet av uforsikret motorvogn, kan du søke erstatning for ditt økonomiske tap hos TFF.

Utenlandske

I utgangspunktet håndterer TFF alle skader som involverer utenlandske motorvogner. Dersom det utenlandske forsikringsselskapet har utnevnt en skadekorrespondent i Norge, er det denne korrespondenten som håndterer skaden. Finnes det ikke noen korrespondent for det utenlandske selskapet, er det TFF som håndterer tilfellet.  

Skadeoppgjør

Hver enkelt sak blir individuelt håndtert etter norske skadeoppgjørsregler. Det er viktig å huske på at det er det økonomiske tapet som ligger til grunn for erstatningen. Sørg derfor for at du dokumenterer ditt krav på best mulig måte – bilder, kvitteringer, vitneutsagn etc. kan være avgjørende for din erstatning. Dette kommer i tillegg til vanlig skademeldingsskjema.

Lovbestemmelser

Disse bestemmelsene finner dere i bilansvarsloven og skadeserstatningsloven

Kontaktinfo for skadekontoret

E-post:

Telefon: 22 04 86 00

Vi besvarer telefonhenvendelser hverdager mellom kl 09 - 14:30

Postadresse:
Trafikkforsikringsforeningen
Postboks 2551 Solli
0202 Oslo