Om trafikkforsikringsavgiften

Trafikkforsikringsavgiften til staten ble innført i 2018. Dette gir større fleksibilitet for deg som eier av et kjøretøy.

Hva betyr dette for deg?

Alle registrerte kjøretøy under 7 500 kg må betale trafikkforsikringsavgift og ha ansvarsforsikring (trafikkforsikring). For tyngre kjøretøy gjelder fortsatt vektårsavgiften som kreves inn av Skatteetaten.

Du skal kun betale trafikkforsikringsavgift for den tiden kjøretøyet er ansvarsforsikret, og trafikkforsikringsavgiften følger forsikringsavtalen på kjøretøyet. Forsikringsselskapene vil kreve inn trafikkforsikringsavgift samtidig med forsikringen, og avgiften blir dermed fordelt etter hvilken betalingsrate du ønsker: måned, kvartal, halvår eller helår.

Trafikkforsikringsavgiften er lik for samme kjøretøy uavhengig av hvilket forsikringsselskap som benyttes. Avgiften vil bli tydelig spesifisert på fakturaen med en egen ordrelinje som markeres Trafikkforsikringsavgift til staten.

Forsikringsplikt

Eier av kjøretøyet har forsikringsplikt, og avgiften skal betales for den perioden kjøretøyet er påregistrert.

  • Dersom kjøretøyet selges, skal ny eier forsikre kjøretøyet og betale trafikkforsikringsavgiften for den perioden ny eier har kjøretøyet registrert.
  • Det skal ikke betales trafikkforsikringsavgift for avregistrerte eller vrakede kjøretøy.
  • For registrerte kjøretøy som ikke er i bruk eller som ikke er i kjørbar stand, må man enten betale trafikkforsikringsavgift og obligatorisk ansvarsforsikring (trafikkforsikring) eller avregistrere kjøretøyet.

Overgang til trafikkforsikringsavgift har mange fordeler

  • Avgiften kan fordeles gjennom året
  • Du trenger bare å forholde deg til fakturaen fra forsikringsselskapet, som krever inn denne avgiften på vegne av staten
  • Om du har solgt kjøretøyet, betaler du kun for tiden du eide kjøretøyet
  • Du betaler ikke avgiften om du har avregistrert kjøretøy

Tabellen under viser døgnsatsene for trafikkforsikringsavgift. Døgnsatsen bestemmes årlig av Stortinget. Trafikkforsikringsavgiften beregnes utfra en døgnsats x antall døgn kjøretøyet er forsikret.

Avgift skal betales med følgende beløp (kr) per døgn:

 

Kjøretøygrupper

Trafikkforsikringsavtale som tegnes eller har hovedforfall (og gebyr som er utsendt fra TFF):

 

F.o.m 1.3.2022 t.o.m 28.2.2023

F.o.m 1.3.2023 t.o.m 29.2.2024

F.o.m 1.3.2024

Bil og buss, diesel uten partikkelfilter

9,57

9,84

9,11

Bil og buss, bensin eller diesel med partikkelfilter

8,15

8,38

7,60

Motorsykkel, diesel, bensin og elektrisk

5,93

6,10

5,23

Veterankjøretøy, moped, traktor, taxi, motorredskap, beltemotorsykkel (snøscooter) med flere

1,38

1,42

0,37

Kjøretøy på Svalbard, NATO og ambassader. Selvassurandører. 

0,00

0,00

0,00

Elektrisk bil.
Med hydrogen og brenselcelle.

8,15

8,38

8,70

Elektrisk moped, traktor, buss, taxi, motorredskap, beltemotorsykkel (snøscooter) med flere.
Med hydrogen og brenselcelle.

 

1,38

1,42

0,37

Bakgrunn for endring til trafikkforsikringsavgift

Formålet med ordningen er å forenkle og effektivisere skatte- og avgiftsforvaltningen, og gi større fleksibilitet.

Årsavgiften er det som tidligere har det vært den høyeste administrative kostnaden blant særavgifter for staten. Ved å pålegge forsikringsselskapene å legge avgiften inn sammen med den obligatoriske ansvarsforsikringen på kjøretøy, sparer staten utsending av fakturaer til alle som eier et registrert kjøretøy.

Trafikkforsikringsavgiften gir også mulighet for større fleksibilitet i avgiften ved kjøp av ny bil, eierskifter, avregistreringer og lignende, ved at eieren av kjøretøyet vil belastes avgiften bare for den tiden kjøretøyet er forsikret.