Husk lovpålagt ansvarsforsikring

Bil i landskap

Med en gang du skaffer deg bil, motorsykkel, elsparkesykkel eller annen motorvogn, må du huske å ha forsikringen i orden.

Alle registrerte motorvogner må ha lovpliktig ansvarsforsikring – uansett om motorvognen er i bruk eller ikke. Hvis du kjører på noen og mangler ansvarsforsikring, kan du bli økonomisk ansvarlig for ulykken. Motorvogner som ikke er registreringspliktig skal være forsikret når de er i bruk eller parkert på gate, vei eller annet sted som er tilgjengelig for folk flest.

Uforsikret?

Ansvarsforsikringen dekker skade på andres kjøretøy, bygninger og gjenstander. Den dekker også eventuelle skader på alle personer som er involvert i en trafikkulykke.

  • Du må selv betale erstatningsbeløpet dersom motorvognen din er uforsikret og har gjort skade
  • Du kan bli skyldig i flere millioner kroner ved store, omfattende skader og personskader
  • Husk at beløpene kan bli betydelige selv ved små skader
  • Det er straffbart å bruke eller kjøre en motorvogn som ikke er forsikret

På min side kan du sjekke om ditt/dine kjøretøy er forsikret.

Uforsikrede får gebyr

Eiere av registreringspliktig motorvogn uten forsikring må betale gebyr hver eneste dag kjøretøyet er uforsikret. For personbiler er gebyret 150 kroner per dag. Hensikten med gebyret er å få flere til å kjøpe lovpålagt forsikring. Her kan du lese mer om gebyret for uforsikrede kjøretøy.

Avregistrering

Du kan avregistrere kjøretøyet ditt dersom du skal ta kjøretøyet ut av bruk. Husk at forsikringen opphører automatisk når du avregistrerer og at det er straffbart å bruke motorvogn uten forsikring

Du kan avregistrere kjøretøyet på Statens vegvesen sine nettsider. Les mer om dette her